BAUDET BEUKEN

Rob Weinberg trapt Thierry Baudet onder de gordel. Maar schopt mis.


Thierrypicking en Thierrypikken

De politicus die het Nieuwe Klimaat Alarm echt begreep en zijn collega's in de Tweede Kamer tracht te waarschuwen voor het te laat is, was Thierry Baudet. Onze welvaart wordt afgebroken. Armoede, honger en kou wachten ons. De kapitaalvernietiging is al begonnen. De Kamer luistert niet. De regering nog minder. Die vindt Greta Thunberg belangrijker. Wanneer Baudet spreekt verlaten de andere leden de vergaderzaal. Rob Weinberg verontschuldigt zich, dat hij aandacht voor hem vraagt, door hem te weerspreken. Niet alleen regeert de dwaasheid. De publieksmedia rollen over elkaar om ons de waanzin voor waar te verkondigen. Nu ja, lees maar.
ROB WEINBERG1:

Thierrypicking

Hoog tijd dat woord toe te voegen aan de Van Dale. Thierrypicking is: selectief allerlei wetenschappelijk klinkende dingen zeggen om volstrekt onwetenschappelijke onzin te verkopen. Bijvoorbeeld: je wilt doen alsof klimaatverandering niet echt een probleem is, dus zeg je: CO2 is 'op zichzelf niet giftig', het zit nota bene 'in cola'. Allebei waar en allebei volstrekt irrelevant. Geen enkele stof is immers 'op zichzelf giftig, want dat is een kwestie van dosering: water is ook niet giftig, totdat je er tien liter achter elkaar van drinkt. Reken maar dat je dan een vergiftiging oploopt. En of het nu in cola zit of niet: met klimaatverandering heeft het allemaal niks van doen, want het gaat er niet om of CO2 giftig is, het gaat erom dat het warmte vasthoudt.

Nog een voorbeeld: je wilt een gevoel van Hollands glorie oproepen, dus zeg je: 'Kijk, daar hangt-ie: het Plakkaat van Verlating, de oudste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld.' En dat zeg je dan terwijl je voor de Vredesverklaring van Münster staat, en het Plakkaat van Verlatinghe bedoelt, wat sowieso niet de oudste onafhankelijkheidsverklaring van de wereld is (want dat is die van Schotland). Thierrypicking dus.

#thierrypicking klimaatwetenschap.
Het meest recente hoogtepunt van Thierrypicking verscheen eind december, in de vorm van een filmpje getiteld 'Dit is waarom de "97% consensus" niet klopt', Hier kun je het filmpje van Thierry Baudet over de 97 procent consensus terugkijken.ingesproken door Thierry Baudet en geplaatst op het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie.
De strekking van het filmpje is dat er helemaal geen 97 procent overeenstemming onder klimaatwetenschappers zou bestaan over de menselijke invloed op de opwarming van de aarde, omdat de bron van dat percentage – klimaatwetenschapper John Cook – zou hebben gesjoemeld met de cijfers. In werkelijkheid laat tweederde van de onderzochte papers de oorzaak van klimaatverandering onvermeld, en die zou Cook onheus hebben weggelaten om op 97 procent overeenstemming te komen, aldus Baudet.

Nu kun je zeggen: geef die man niet zoveel aandacht, want dat maakt zijn invloed alleen maar groter. Maar het lijkt mij toch goed voor het publieke begrip van de wetenschap om de misleidende methodes van de Forum-leider nader uit de doeken te doen.
Want die methodes volgen altijd min of meer hetzelfde recept: zeg iets wat feitelijk klinkt ('CO2 zit in cola!'), beroep je als het even kan op de autoriteit van de wetenschap die je probeert te ondermijnen ('uit studies blijkt...'), en smeed er vervolgens conclusies van die met de wetenschap noch de werkelijkheid iets van doen hebben ('CO2 is niet giftig!').
Zo ook in dit filmpje. Het klopt dat de meeste klimaatonderzoeken de mens niet noemen als oorzaak van de opwarming. Dat vermeldt Cook ook expliciet in zijn onderzoeksresultaten. Veel klimaatonderzoeken gaan over andere onderwerpen dan de menselijke invloed op het klimaat, zoals de nu al waarneembare consequenties van een hogere gemiddelde temperatuur op flora, fauna en oceanen.
Maar dat doet, anders dan Baudet suggereert, niets af aan het feit dat er onder klimaatwetenschappers inmiddels een aan unanimiteit grenzende overeenstemming is bereikt over het causale verband tussen de huidige verandering van het klimaat en onze CO2-uitstoot. Een consensus die al in talloze studies, naast die van die Cook, is geconstateerd en herbevestigd – en die Baudet natuurlijk, al Thierrypickend, achterwege laat. Want waar zijn deze, deze, deze en deze studies gebleven, Thierry? En waarom onderschrijven de American Association of Sciences, het Britse Royal Institute, de NASA, het KNMI en nog meer dan tweehonderd wetenschappelijke instituten officieel deze consensus dat de opwarming van de aarde door menselijke toedoen wordt veroorzaakt? Sterker nog, die enorme wetenschappelijke consensus is zelf een van de redenen dat de oorzaak vaak niet meer genoemd wordt: het is inmiddels established fact – een feit dat zozeer bewezen wordt geacht dat ze onvermeld wordt gelaten, zoals de meeste natuurwetenschap ook niet meer expliciet vermeldt dat de aarde rond is. Of zoals klimaatwetenschapper Bart Verheggen het goed samenvatte:
dat de meeste biologen de evolutietheorie niet noemen in hun onderzoek, wil niet zeggen dat ze er niet in geloven.

En het wordt nog erger: in het filmpje zegt Baudet doodleuk dat 75 procent van alle klimaatonderzoeken de toename van CO2 in onze atmosfeer wèl als oorzaak van de opwarming vermeldt – iets wat hij eerder nog afdeed als onzin. 'Volkomen duistere, hekserijachtige quasi-wetenschap over CO2', noemde Baudet dat.
Over de onwaarheden die Thierry Baudet bij Pauw verkondigde, schreef ik deze column afgelopen zomer in Pauw. Inmiddels erkent hij dat feit kennelijk volmondig: 'Als je naar de brondata van Cook kijkt , en een uitsplitsing maakt, zie je dat het overgrote meerendeel, 75 procent, enkel de stelling ondersteunt dat CO2 invloed heeft op het klimaat.' U weet wel: die CO2 die uit onze cola ontsnapt.

Quasiwetenschap ontmaskeren
Dit soort goochelarij met feiten ter bevordering van een klimaatontkennende politieke agenda verdient weerwoord, iedere keer als Baudet haar op quasiwetenschappelijke toon debiteert. Want wat een later onderzoek van Cook ook liet zien, is dat de consensus over door de mens veroorzaakte klimaatverandering sterk correleert met de mate van expertise in de klimaatwetenschap: hoe meer kennis men van het klimaat heeft, hoe sterker de consensus over de menselijke invloed erop is. Iets wat Cook et al. uitgebreid hebben toegelicht en gedocumenteerd, met openbare brondata erbij, zoals het een wetenschapper betaamt.

Ik zou daarom willen voorstellen van Thierrypicking niet alleen een officieel woord, maar ook een hashtag te maken. Verkondigt de Forum-leider weer politieke propaganda onder het mom van zogenaamde wetenschap? Ontmasker het dan voor wat het is: #thierrypicking

1) De Correspondent, Januari 2020KEES LE PAIR2:

Thierrypikken

Rob Weinberg krijgt niet genoeg van Thierrypikken, wat hij 'Thierrypicking' noemt. Zijn Nederlands is misschien wat krom.
Hij begint met een les van Paracelsus van rond 1500. Een beetje onnodig, want die kent Thierry ook wel. Waar het om gaat, is hoeveel warmte het CO2 vasthoudt?
Dat vroegen diens wetenschappelijke adviseurs aan het KNMI. Ze kregen een uitvoerig antwoord, waaruit bleek dat de alarmisten hun wijsheid putten uit een wiskundig statistische data analyse. Een rekenwijze waarvan al tenminste sinds 1926 bekend is, dat hij niet deugt (Yule).
Er zijn voldoende data die tonen dat het CO2 in de atmosfeer ongeveer zo weinig de aarde verhit als het giftig is in Cola.

Thierry weet ook dat je geen slaven moet verhandelen en katholieken of joden discrimineren. Maar om daarom zwarte Piet uit te bannen en stokende imans hun gang te laten gaan, gaat hem te ver. Mij ook.
En ik zie niet waarom hij niet voor een vredesverklaring mag staan en een plakkaat aanhalen dat de oorlog inluidde waarover de verklaring gaat.
Ver vóor de Schotten hebben trouwens ook heel wat volken zich van hun overheersers bevrijd. Thierrypikken in optima forma.

De 97% consensus komt uit een frauduleus onderzoek. Daarin heeft Baudet zonder meer gelijk.
De meerderheid van klimaatonderzoekers is wel van oordeel dat CO2 in hoofdzaak de waargenomen opwarming, 1,3 oC in 150 jaar, veroorzaakt. Jammer voor hen. Ze hebben het fout.
Niemand ontkent dat CO2 het energietransport in de atmosfeer beïnvloedt. De onenigheid gaat over hoeveel. En er is voldoende empirische kennis om de dominante invloed van CO2 naar de prullenmand te verwijzen. Dit is niet voor het eerst in de wetenschapsgeschiedenis dat de meerderheid het mis heeft.

Het is in de politiek en bij volksmenners en -misleiders gebruikelijk de tegenstander zwart te maken, dood te zwijgen of erger. In geen geval neemt men diens woorden serieus. Behalve om ze, desnoods met drogredenen, te bestrijden. Dat doet de heer Weinberg in het vervolg van zijn kroniek.
Zijn inleiding is niet debatteerbare holklap. Die bevat geen toetsbaar feit. Dus verder naar een film over die 97%.
Het onderzoek van Cook kon pas gecontroleerd worden nadat die zijn data vrij gaf. Daartoe moest eerst druk worden uitgeoefend en met een rechtszaak gedreigd. Vervolgens controleerden onafhankelijk van elkaar verschillende onderzoekers, als R. Tol, Shollenberger e.a. het werk. Onder hen lazen enkelen de artikelen. Niet slechts de samenvattingen, zoals Cook's groep. De dodelijke conclusies van hun onderzoekingen zijn de heer Weinberg ontgaan; Thierry niet.

Veel wetenschappers onderschrijven veel of een beetje menselijke invloed op het klimaat. Anderen niet. Te doen of er unanimiteit is, is gewoon volksmisleiding. Het klimaat is in essentie onbegrepen.
Zelf haal ik mijn schouders op over een politiek argument als "aan unanimiteit grenzende overeenstemming". In een onafzienbare hoeveelheid wetenschappelijke doorbraken was het de enkeling die gelijk bleek te hebben na soms jarenlange verguizing door alle vakbroeders en zusters.

Academies zijn nuttige instellingen, die het vaak bij het rechte eind hebben. Vaak hadden ze het ook mis. Bij hen zijn de bestuurders aan het woord. Die moeten letten op de inkomsten en daarin spreken autoriteiten een woordje mee. Hoe vaker woorden als 'established fact' en 'settled science' gebruikt worden, hoe twijfelachtiger de bewering. Een beetje journalist zou trouwens bij 97% tegen 3% al direct gaan twijfelen. Die cijfers lijken te veel op stembusuitslagen in dictaturen.

De Thierrypikker neemt het zijn slachtoffer kwalijk, dat die toegeeft dat er heel wat wetenschappers zijn, die CO2 mede verantwoordelijk achten voor de veranderingen. Als het waar zou zijn, wat hij schrijft, neem ik mijn petje af voor dr. Baudet. Politici die een fout toegeven zijn moeilijk te vinden. Volgens mij heeft Baudet bedoeld dat het onzin is de mens de schuld te geven. Wanneer aan CO2 0,1 - 0,2 oC van de 1,3 graad stijging kan worden toegeschreven, zijn de klimaatmaatregelen van nu gevaarlijke onzin. En over die maatregelen gaat de politiek. (Ik acht zelfs 0,1 - 0,2 oC te ruim.)

Klimaatontkenning is weer zo'n politieke en journalistieke vondst. Baudet's partij ontkent geen klimaat en geen klimaatverandering. Dat zou pas echt onzin zijn. Waarom? Wel omdat het klimaat nog nooit iets anders heeft gedaan dan veranderen. In de grote groep wetenschappers, die Baudet en zijn partij op klimaatgebied ondersteunen, ken ik niemand die zelfs enige menselijke invloed ontkent. Het punt is, dat die invloed te weinig is, om de maatschappij ontwrichtende maatregelen, die het alarmisme veroorzaakt, te rechtvaardigen. En dat is waartegen Baudet zich keert.

De Thierrypikker zou zich eens moeten verdiepen in de IPCC cijfers. Met die in de hand zullen de Nederlandse maatregelen het in 100 of zo jaar 0,0007 oC kouder maken. En als de hele wereld net zo gek wordt, is dat 0,17 oC. Mensen die om de kou en regen jaarlijks drie of meer maanden per jaar naar een land vluchten waar het 15 graden warmer is, raken niet uitgelachen. Nu ja, tot ze bedenken dat ze aan die krankzinnigheid moeten meebetalen.

Weinberg Thierrypikker is dunkt mij een goede, zij het niet eervolle, omschrijving.

Kees le Pair
Cha-am, Thailand
2020 01 26


2Deze kroniek verscheen eerder al op Climategate. Netter opgemaakt en compleet met filmpjes.