PHILIP II MET BALTHASAR GERARDS
&
OBAMA MET ZIJN DRONES

Aan het overvloedig arsenaal van moordwerktuigen is dankzij vernuftige techniek het onbemande vliegtuig toegevoegd. Die machientjes kunnen zichzelf besturen of op afstand worden bestuurd. Ze zijn uitgerust met camera's en kunnen explosieven meenemen. Omdat ze klein zijn, laag kunnen vliegen en weinig lawaai maken kunnen ze veelal onopgemerkt opereren. Ideale sluipmoordenaars dus. President Obama is er dol op.

Wij Nederlanders hadden traditioneel een hekel aan moorden op afstand. Dat kwam zo: We hadden ooit een soort Obama als koning. Die wist beter hoe wij bestuurd moesten worden, wat wij moesten geloven en hoeveel belasting wij moesten betalen dan wij zelf. Hij ontmoette zijns inziens te veel verzet en gaf daarvan de schuld aan de eerste Willem van Oranje. Willem moest daarom uit de weg geruimd. Die 'bedierf het hele Christenrijk, pleegde hoogverraad en bigamie en huichelde bovendien'. Met zo'n koninklijke veroordeling aan je broek moet je oppassen. Er waren destijds nog geen 'drones', dus het werd handwerk. Een klein fortuin als beloning, ongeveer evenveel als een drone expeditie kost, wanneer je onderzoek en ontwikkelen meetelt, hielp om goede Christenen voor de taak, het vermoorden van een verkeerde Christen, te lokken. Hoeveel het precies hebben geprobeerd, weet ik niet. Ik ken er twee, J. Jaureguy, die het in 1582 ging proberen en Balthasar Gerards, die in juli 1584 slaagde. Hij werd gepakt, gemarteld, veroordeeld en afgemaakt. De bevolking was razend en meer dan ooit van plan de aanstichtende vorst kwijt te raken.
De familie van Willem's moordenaar maakte aanspraak op de beloning. Het schijnt dat koning Philip daar niet op gerekend had en niet over zo'n som beschikte. Hij bedacht een briljante oplossing en schonk ze een stuk land dat hij van Willem had afgenomen. Omdat hij het gebied daar niet helemaal onder controle had, was het voor 's moordenaars nazaten niet mogelijk van de koninklijke beloning te profiteren. Maar staatshoofden zijn niet voor een gat te vangen. Dus vroeg Philip aan Willem's zoon om uit de inkomsten uit die streek de beloning even voor hem te betalen(!). De Gerardsen bleven dus op een houtje bijten.
Sinds die tijd was moorden op afstand hier niet populair.

Het lijkt echter alsof daar verandering in komt. Het moorden wordt nu niet meer door schurken met pistolen gedaan, maar door schurken met drones. En niet op verzoek van een koning, maar in opdracht van een president. Kortom, door de 'good guys', waartoe wij ook behoren, althans dat denken wij. En de 'targets' - in het geniep ter dood veroordeelden - zijn boeven. Het zijn huichelaars, polygamisten, verraders, vijanden van democratie en christendom. De drone-moorden zijn dus precies zo legitiem als die van Balthasar. En drone-moorden is 'clean', d.w.z. de moordenaar loopt niet het gevaar dat het boze volk hem in stukken scheurt. Dat heeft het voordeel dat de opdrachtgever ook geen fortuin uit eigen zak hoeft te betalen om iemand over te halen de klus op te knappen. Een gewoon regulier ambtelijk salaris, misschien aangevuld met een kleine eenmalige bonus is toereikend. We zijn er dus echt op vooruit gegaan. Vooral doordat wij nu in het goede kamp zitten. Tenminste nog wel.
Drone-moorden is aantrekkelijk. Amerikaanse presidenten kunnen er niet genoeg van krijgen. Bij hen vergeleken was die koning van ons een zielige prutser. Onder de kop 'Zelfmoordaanslag Pakistan op kerkgangers eist 81 levens', een Al Qaeda represaille op voortdurende drone-aanvallen, meldt de NRC op 23 september 2013 ook nog even dat Amerikanen in Pakistan "met enige regelmaat" van drones gebruik maken en zo sinds 2006 ~2500 (!) mensen hebben vermoord. (De krant schrijft: "gedood".) Amerikanen doen het ook in andere landen, Yemen, Afghanistan... Dus het gaat lekker. Toch eens aan een jurist vragen bij hoeveel moorden dat internationale gerechtshof in Den Haag iemand laat arresteren?
Ik leid de verandering in de Nederlandse houding af uit de overal opduikende wens ook drones aan te schaffen. Voorlopig nog alleen voor militaire verkenning en om de hele bevolking vanuit de lucht in de gaten te houden en ons in onze achtertuintjes te fotograferen. Maar het opduikend drone-verlangen is zonder twijfel ontstaan door de successen die de Amerikanen boeken met hun liquidaties. Dat kunnen wij straks ook. Laat Bouterse maar oppassen.

Zoals bekend zijn militaire strategen doorgaans bezig met het winnen van de vorige oorlog. Terwijl alle lessen uit een verder verleden vergeten zijn. Dat is ook hier het geval. 'Killer boss' en zijn trawanten richten hun vliegtuigjes op Amerikaanse burgers die werken voor Al Qaeda, de grote vijand. Ze hoeven niet bezig te zijn met actieve actie tegen Washington, als ze maar 'senior operational Al Qaeda leaders' zijn. Zoiets als wijlen Willem dus, die ook niet bezig was met verhakken van heiligbeelden uit Roomse kerken. Al Qaeda heb ik, zo blijkt, altijd onderschat. De club heeft dus veel meer dan 2500 'Amerikaanse senior operational leaders'. Het doelwit verkeert doorgaans in gezelschap van anderen. En een dronetreffer wil nog wel eens wat omstanders ontijdig naar Allah sturen. Balthasar Gerards trof tenminste nog alleen 'zijn man'. Maar drones helpen meestal een heel stel om zeep. Wanneer je nu denkt aan de reactie van de Hollanders op die ene moord, dan kan je je voorstellen hoe dat bij de omwonenden van de droneslachtoffers gaat. Drones zijn dus prima terroristen kwekers. Zij verzekeren onze toekomst: meer terrorisme, meer gevaar en nog meer...


Nieuwegein,
2013 09 24.

naar top naar "LEUK" naar index