>DRUGS-CRIMINALITEIT BEVORDEREN DOOR
DRUGS TE VERBIEDEN

Het drugsgevaar is populair als euvel. Het verschaft de overheid talloze gelegenheden om het volk in te prenten dat ze het beschermt. Op de bladzijden 112/3 van 'De toekomst achter ons' schreef ik een paragraaf over drugs en drugs-criminaliteit, waaraan ik nog steeds niets heb toe te voegen of te verbeteren.
Drugsbestrijding schept criminaliteit en niet zo'n beetje. De gevolgen zijn veel erger dan die van afschaffing van het antidrugsbeleid. Om van de gevolgen van de 'war on drugs' van Amerikaanse machthebbers maar niet te spreken.
Ik wil alleen nog eens extra benadrukken dat mijn conclusie strookt met die van mensen als Els Borst-Eilers, ex-minister van Volksgezondheid, Frits Bolkestein, ex-minister van Defensie en Theo de Roos, hoogleraar Strafrecht. De redenering is dus niet uniek alleen die van een oude mopperaar.

Lees maar:

Drugs

Om duistere redenen is de handel in allerlei hallucinerende middelen verboden. Daartoe hebben we de Opiumwet. Vanaf 1 december 2009 zijn ook 189 soorten paddenstoelen illegaal. Aan het beschermen komt geen eind! Die dingen groeien nota bene overal. Ben ik nu strafbaar als er een vliegenzwam in mijn tuin opduikt?
Wij mogen de spullen niet gebruiken en worden gestraft indien we worden betrapt. Voor sommige middelen geldt een gedoogregiem. Het is een compromis tussen voor- en tegenstanders, dat zelf weer vol tegenstrijdigheden zit. Hoe kan een koffieshop duizend keer 3 gram verkopen, als hij maar 500 gram via de achterdeur mag binnenhalen?
Ik denk dat er voldoende reden is om onverantwoord veelgebruik van die stoffen te ontraden. Er zijn allerlei schadelijke effecten zowel voor de gebruiker als voor de samenleving als geheel. Waarschuwen en beperkende maatregelen, regulering dus, zijn daarom op hun plaats. Maar het verbod met de daarbij horende sancties ontwricht de samenleving.
Op 18 mei 2010 riepen een aantal prominente Nederlanders de overheid op het verbod op te heffen. Op die manier kunnen miljarden worden bespaard. Het gezelschap - zie boven - kan niet van asociale maatschappij ontwrichtende intenties worden verdacht...
Hun oproep staat niet alleen. Velen gingen hen voor. Ik sluit mij er vol overtuiging bij aan.

Waaraan ontleent een overheid het recht om mensen te verbieden zich met behulp van een snuif, een prik, een klontje of hoe dan ook in een door hen als plezierig ervaren gemoedstoestand te brengen? Hoe durven Amerikanen arme Colombiaanse boeren van hun broodwinning te beroven door cocaveldjes met Roundup Ultra gemengd met Cosmoflux te besproeien? De kinderen daar worden ziek en gek van de jeuk. Die mensen daar kweekten het spul al eeuwen voordat Columbus zogenaamd het continent ontdekte. Misdadige giga-arrogantie! Het moedige drietal meldt dat in ons land 30% van de gevangenistijd is opgelegd voor overtreding van de Opiumwet. Driekwart van de politieonderzoeken naar ernstige vormen van georganiseerde misdaad is gericht op handel en productie van drugs. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ongeveer 75% van alle gestraften hadden direct of indirect (misdrijf om aan drugs te komen) hun lot aan het verbod te danken.
Moeten we vrezen voor een gedrogeerde samenleving indien het verbod wordt opgeheven? Daarvoor is geen enkele aanwijzing. Zijn we allemaal alcoholist? Alcohol is minstens zo'n gevaarlijke drug als cocaïne, opium of cannabis. Zijn we allemaal fervente marihuanarokers nu het gebruik daarvan al jaren wordt gedoogd? In tegendeel. De cijfers wijzen uit dat het cannabisgebruik in Nederland minder groot dan in de met ons vergelijkbare landen waar handel en gebruik veel strenger vervolgd worden dan hier.
De Verenigde Staten hebben in de vorige eeuw een tijd lang het gebruik van alcohol verboden. Het gevolg was een enorme opbloei van de georganiseerde misdaad, terwijl het alcoholgebruik onverminderd doorging. Het slot van het pleidooi van het drietal geef ik hier graag nog eens letterlijk door:

Drugs laten zich niet wegverbieden, ze zullen er altijd zijn. Een minderheid van de gebruikers zal er door in de problemen raken. De gevaren van drugs zijn echter véél kleiner dan die van alcohol en tabak: ons land kent dertien keer meer alcoholisten, vijftien keer meer alcoholdoden en 333 keer meer tabaksdoden. Maar juist omdat drugs gezondheidsrisico's meebrengen, is regulering noodzakelijk. De drugscriminaliteit (bedoeld is: misdaad dankzij het verbod) kunnen we echter missen.

Nieuwegein,
2013 09 17.

naar top naar "LEUK" naar index