Volvo V60 plug in hybride
€64.695,00
actieradius: 50 km op de accuElektrisch rijden
met de
NRC, de slijpsteen van de geest.

Staatssecretaris Eric Wiebes


Op 10 augustus meldde het RTL nieuws dat Staatssecretaris Wiebes in een interview met Autoweek de 6 miljard subsidie aan elektrische en hybride auto's weggegooid geld had genoemd. Het leverde geen milieuwinst, waar het om begonnen was.
De NRC heeft een rubriek waarin de krant gewichtige uitspraken op 'waar', 'onwaar', of een van beide 'grotendeels' beoordeelt. Het vonnis voor de heer Wiebes was grotendeels onwaar.

Ik vind dat een kwaliteitskrant met zo'n pretentieuze rubriek een 'check', zoals ze het zelf noemt, grondig moet doen. In dit geval ging ze af op beweringen van een actiegroep. Ik stuurde daarom een ingezonden brief. Vandaag ontving ik het bericht:

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor de toezending van uw brief. Ik moet u helaas laten weten dat hij niet wordt geplaatst. Onze brievenredacteur heeft voor andere brieven gekozen.
Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.
Met vriendelijke groet,

Ronald Leeflang
Redactie-assistent Opinie
NRC Handelsblad | nrc.next

Het gebeurt niet vaak dat bewindslieden in mijn ogen over milieu en klimaatzaken verstandige dingen zeggen. Daarom wil ik het voor de heer Wiebes opnemen. Hier is waarvoor de krant bij een kwestie van 6 miljard geen plaats had:

6 miljard
De beoordeling van de stelling van de heer Wiebes door Paul Luttikhuis is krakkemikkig. Hij gebruikt o.a. het argument dat het grootste deel van de 6 miljard naar verbetering van diesel en benzine auto's ging. Indien dat waar is, heeft hij een sterk punt. Maar het argument is afkomstig van Natuur en Milieu. Een goede krant moet niet op dubieuze bronnen afgaan in zo'n belangrijke kwestie. Voor zes miljard zou je honderdduizend van zulke karretjes als op de foto boven kunnen kopen! Natuur en Milieu is een activistische organisatie. Mededelingen uit die hoek gelden niet als bewijs. Een vraag over de besteding van de 6 miljard aan het ministerie is de geëigende weg. Dat deel van zijn redenering is daarom onbewezen.
Het deel van het geld dat wel naar facilitering van elektrische en hybride auto's ging, is zonder meer weggegooid uit het oogpunt van CO2 uitstoot vermindering. De elektrische energie in Nederland komt grotendeels van fossiel gestookte centrales. Verder van biomassa en van windmolens. De fractie die afkomstig is van zonnecellen is verwaarloosbaar. (Overigens is de CO2 winst van zonnestroom ook discutabel.) Biomassa veroorzaakt meer CO2 uitstoot dan steenkool en windmolens besparen nauwelijks fossiele brandstof zoals wij hebben aangetoond. De winst door efficiëntie van elektromotoren verdwijnt door transport en omzettingsverliezen van stroom. Dat elektrische en hybride auto's minder CO2 in de atmosfeer brengen is daarom zonder meer onwaar los van het argument van de heer Wiebes dat het elders tot meer uitstoot leidt. Indien dat geheel of gedeeltelijk waar is, maakt het de zaak alleen maar erger.
Het argument dat de uitstoot in Europa is gedaald slaat vermoedelijk op de uitstoot van auto's; het gevolg van betere motoren. In elk geval niet op die van de Nederlandse elektriciteitsproductie. Die is, zoals het CBS bekendmaakte, juist gestegen, ondanks molens en zonnepanelen.
Kortom een klungelige beoordeling.
Kees le Pair

Geplaatst 19 aug. 2016.