January 20, 2000

1. Colofon
2. Nieuws in het Nederlands
3. News in English
4. Planning
5. Crew

1. Colofon
Eric's webstek en de onze zijn samengevoegd. Nog steeds geldt: correspondentie met ANANDA via korte emails zonder 'attachments'.
We integrated the two websites of Eric and us. Like always please correspondence with ANANDA in short emails, no 'attachments'.

2. Nieuws in het Nederlands
Luba en ik zijn vanaf begin januari in Nederland. Ben en Lia hebben tot 15 januari al oppassend verkenningen verricht in de Baya de Todos os Santos. Sedertdien ligt het schip er verlaten bij en wij hopen het op 5 februari weer onbeschadigd terug te vinden. Diezelfde dag komt Hans B en enkele dagen later Eric. Ons bezoek aan Nederland was enerverend. Natuurlijk was er het blijde weerzien met vader en kinderen en de rondhollende kleinzoon. En dan natuurlijk het grote feest in Delft bij het eredoctoraat dat voor het eerst in de geschiedenis door alle faculteiten samen werd verleend. Maar de vreugde werd overschaduwd door de ziekten van een goede vriend en van Kees' opvolger bij de STW. Ook werden we naar verrast door het overlijden van Bert Klijn, van wie wij ANANDA - destijds EPEO - kochten. Tenslotte werden Luba en ik ook nog door een griep geveld, die ons verhinderde een aantal bezoeken af te leggen. Verstandige mensen verruilen in deze tijd Nederland voor de tropen; dat wij het andersom deden hebben we geweten. Eind van de maand gaan we een week naar Philadelphia voor Belver Griffith's memorial, ook een droevig moment. Het Utrechtse diner met de twee fysische Nobelprijswinnaars moeten wij helaas missen. Op dat moment zeilen wij hopelijk naar Rio.

3. News in English
Luba and I are in The Netherlands from the beginning of January. Till January 15th Ben and Lia explored the Baya de Todos os Santos while guarding the ship. Since that time she is alone and we hope to find her back unharmed on February 5th. On that same day Hans B will arrive and a few days later Eric. Our visit to The Netherlands was enervating. Of course, there was the happy reunion with father, children and the grandson, who was running around like a molecule in a diluted gas. And there was the honorary doctorate in Delft, which was given for the first time in the history by all faculties together. But the joy was shaded by the illness of a good friend and of Kees' successor at STW. And then Bert Klijn passed away; we bought ANANDA - in those days EPEO - from him. Finally Luba and I were struck by a very persistent flu, that kept us from paying a number of visits. Clever people exchange The Netherlands for the tropics in this time of the year. But we did the opposite and nature made sure we would not forget. At the end of the month we shall be in Philadelphia during a week in relation to the memorial of Belver Griffith. That will also be a sad moment. The diner of the Utrecht University honouring her two new Nobel Laureats, we shall have to miss unfortunately. At that time we hope to be sailing to Rio.

4. Planning
20000115 - 20000205 Ananda alleen in Aratu Iate Clube
20000205 - 20000208 Luba, Kees + Hans -> Bahia Marina
20000209 - 20000228 Luba, Eric, Hans en Kees Salvador - Niteroi (Rio)
20000229 - 20000329 Brazil (4-7/3 Rio Carnaval); C Eric, Kees & Julie, Luba
20000326 - 20000411 C Eric, Carolyn, Luba near Rio (Helo)
20000411 - 20000426 ibid; C Carolyn, Luba near Rio (Helo)
Either to Argentina (visum-problems) or up North. We would like to stay for a while in Brazil, using ANANDA as a home base for inland expeditions. But we still are uncertain as to the administrative rules and regulations.
?? D 20000426 ibid; 20000930 Amazonne; C Gerard (1 mnd), O
?? D 20000930 Somewhere in Brazil; ETA 20001101 Carib. island; C Jan-Willem, O
?? O

5. Bemanning/Crew
Auke Abma, Noor van Andel, Eric Augusteyn, Jan-Willem Beek, Ans v.d. Berg, Uwe Bertram, Hans & Margriet, Rob Biersma, Wim & Gerrie, Hans & Gerda, Hans Colijn, Leo & Ria, Frans & Zwaantje, Dick en Janet, Paul & Kathy, Roger Douglass, Reinder van Duinen, Gerard Foekema, Patriek & Elena, Maurits & Elinka, Carolyn, Caitlin & Roger, Leigh Griffith, Rob en Ellen, Kees & Julie, Nico & Tine, Jaap ten Hoope, Ad en Magda, Dick Jaeger, Rien de Jonge, Dick Kerkmeer, Marjan Konings, Erik v.d. Linde, Bas van Loon, Marjan en Frans, Marijke & Sander, Henk Meuzelaar, Willem & MarieAnne, Noor en Ger, Mark & Tualin & Djamila, Arie Philippo, Rudolf le Poole, Louise Roos, Simon Rozendaal, Nynke Scheurs, Rolf Siemssen, Hans & Jos‚, Nico & Nel, Jan Wouter Vasbinder, Aad Veenman, Ben, Saskia & Lia, Marga Vintges, Harry & Hannie, Joan & Sylvia, Uwe Weigmann, Koen & Hilma, Edward & Hettie, Hans & Barbara, Wynne & Andy, Glenn Young.
(Other interested persons are invited to contact us.