>

PENSIOEN GEROMMEL

Malafide nieuwe pensioenwet.

Pensioen is iets anders dan zelf reserveren om er na de werkfase van te leven tot het op is. Het is reserveren en verzekeren.
Het verzekeringsdeel betekent dat je accepteert, dat je je hele leven tot je 65ste premie betaalt, voor iets waarvan je bij overlijden tot in dat jaar nooit een cent terugziet. Zoals ik een brandverzekering voor mijn huis heb, waarvoor alle premiebetalingen nutteloos zijn, als mijn huis nooit in brand gaat. Wanneer je daarentegen langer leeft dan een soort gemiddelde, waarmee de verzekeraar rekent, blijf je pensioen ontvangen.
Daarnaast is het ook redelijk dat mensen die veel jaren hebben betaald en veel hebben betaald, na pensionering meer krijgen dan zij, die minder bijdroegen en of korter betaalden.
Noem dit de grondwet van het pensioen. Die kan je uitbreiden met regelingen voor partners, vroeg pensioneringen, jong sterfte enz.

Aan die grondwet voldoet het huidige pensioenstelsel, dat rust en zekerheid geeft in de samenleving1. Pogingen pensioengelden te personaliseren doen te kort aan het verzekeringsaspect. En dienen, wat naar ik vermoed, de eigenlijke reden is voor de wens te personaliseren, gelegenheid te geven aan de financiële elite zich meester te maken van een flink deel van het pensioenkapitaal. Daarmee wil ik niet zeggen, dat er aan die uitbreidingen niet hier en daar wat te verbeteren is. Mits die grondwet niet geschonden wordt. Maar daaraan dienen wijzigingsplannen getoetst te worden.

Die grondwet krijgt pas inhoud na een correcte, annuïteiten en verzekeringswiskundige invulling gebaseerd op harde ervaringsdata. Die wiskunde is al sinds Jan de Witt een specialisme in ons land. Ik ben er alleen helaas zeker van, dat de huidige morrelaars aan ons pensioenstelsel daar volstrekt niets van weten. Wetbedenkers en volksvertegenwoordigers zonder die kennis - voor hen vergefelijk - die hun oor te luisteren leggen bij mensen als het nieuwe bestuur van het ABP, zouden strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Zulke adviseurs zouden eerst een examen betreffende kennis van zake moeten hebben afgelegd. Een proeve waarvoor een historica en belegging specialisten zouden zakken. De nieuwe voorzitter kan ook niet bogen op annuïteiten begrip. Die komt eveneens uit de beleggingswereld. Er is dus in het ABP-bestuur geen verzekeringspoot. En juist aan beleggingsexperts besteedt het fonds miljarden aan externe consulenten!

Enfin, de Eerste Kamer kan het wetsvoorstel nog verwerpen. Ik hoop dat die zich nu eens echt als 'chambre de réflexion' gedraagt. Er is, naar het schijnt, wat boerenverstand ingetreden in maart 2023.

Nieuwegein, 2023 03 27.

Noot

  1. Rust in de samenleving tenzij overheden en financiële koekenbakkers, zoals de huidige DNB-president en het derivaten gajes het geld ontwaarden.
    Al langer wordt er gerommeld met ons pensioen.

naar top naar index