>

TIRANNIE DIE MIJ 'T HART DOORWONDT

Samenvating.

Optimistisch dacht ik, een opstand te kunnen voorkomen. Met de lessen uit de gebeurtenis in 1787 bij de Goejanverwellesluis, rekende ik op koninklijke medewerking. 'Reviewende Peers' leerden mij echter dat ik achter liep op de feiten. Ik geef het dus maar op.
Hieronder beschrijf ik mijn fout, opdat misschien anderen er van leren.In mijn studententijd, verbaasde het me, dat de leus "liever dood dan rood" opgeld deed. Hoewel ik zelf blij was, dat wij door Canadezen en Amerikanen bevrijd waren en niet door de Russen, leek sterven mij toch erger. Nu zijn wij roder aan het worden dan de Russen toen en is de stemming omgeslagen. De ideologie van het 'World Economic Forum' (WEF) is thans politiek correct. Terwijl dat communisme bij uitstek is. Onze ministers met de koningin in hun kielzog en vergezeld van patrouilles departementale ambtenaren gaan zelfs regelmatig naar Davos om daar nieuwe WEF-instructies te halen.
Lenin en zijn makkers schaften het privé bezit af. En dat is precies wat het WEF wil. "Je zult niets bezitten en gelukkig zijn." Let wel, het is niet "We zullen niets bezitten..." Een stelletje miljardairs heeft niets te vrezen. Voor hen is een zetel gereserveerd in het 'politbureau'. Er moet per slot toch iets zijn, wat het ongeregelde zooitje bezitlozen in het gareel houdt. Weliswaar zullen dat er niet meer dan 500 miljoen zijn, wanneer die andere zevenenhalf miljard zijn opgeruimd, maar ook zo'n kudde behoeft wel wat herders.

Studeerkamer ideeën willen nog wel eens verkeerd uitpakken. Daarom sneuvelen ze gelukkig al vaak voor ze uitgevoerd worden. En in elk geval na een tijdje. Meestal na een heleboel narigheid. Ik vroeg me af, of ik iets kon doen om het deze keer in de kiem te smoren. En simpel als ik ben, dacht ik daarbij aan onze Koning. Al zou zijn positie niet in het geding komen, voor het "arme volk" van zijn oranje oervader dreigt opnieuw tirannie.
Ik maakte dus een brief. Die heb ik echter niet verzonden. 'Peers' w.o. mijn dochter vonden hem te naïef. Misschien was voor Z.M. al een plaats in het politbureau gereserveerd. Hij is per slot geen minvermogende. Een open brief hoeft hij niet te lezen en zo heeft misschien een of ander demissionair bewindspersoon, die nog niet WEF-besmet is, er iets aan. Wanneer je demissionair bent, kan je als bekend, rare bokkesprongen maken. Dan is immers een omroepvereniging of een politieke partij verbieden niet meer controversieel.

Kijk zelf maar:

OPEN BRIEF AAN DE KONING

Majesteit Koning Willem-Alexander,

Met gepaste hoogachting vraag ik U dringend ter voorkoming van een begin van een opstand per onmiddellijk de minister en staatssecretaris, verantwoordelijk voor de publieke omroep te ontslaan. En de Tweede Kamer te ontbinden.

Het volk dreigt in September uw gang naar het parlement, ter opening van de zittingen, te onderbreken en u slechts door te laten, indien u belooft het bovenstaande te zullen doen. Met de herinnering aan de gebeurtenissen in Juni 1787 bij de Goejanverwellesluis en de gevolgen daarvan, zou dat de ondergang van ons land inluiden.
Opstand wordt de kop ingedrukt door de EU. Niet meer door de Duitsers alleen, maar nu ook door andere grootmachten, Italië, Frankrijk en Spanje, die ons al lang als wingewest probeerden te veroveren. In de EU verenigd lukt dat hen. En dan is de bezetting permanent. De positie van U en Uw familie zal voor het oog wel behouden blijven. Maar 'Et alors, Bon Dieu ayez pitié de nous et de ce pauvre peuple!'.

De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten toonden een aardverschuiving. Die is Voor het volk een bewijs: de huidige Tweede Kamer vertegenwoordigt ons niet echt! En die, in volkse ogen, onwettige club bestaat het om het muilkorven van een bevolkingsgroep tot "niet-controversieel" te verklaren. Dat is tot nog toe alleen een keer in de veertigerjaren door een Duitse bezetter geflikt! Het gaat voor eerst om het ontzeggen van zendbevoegdheid aan ON met name. Het is een kwestie van een twijfelachtige meerderheid, die het vrije woord ontneemt aan een minderheid. Zoiets maakt een door en door democratisch gezind volk razend.
Bij toenemende armoede, mede door een drukkende belastingheffing, die de tiende penning van de Hertog van Alva verre overtreft, is het aansteken van de lont aan een kruitvat.

Uw tijdig Grondwettig optreden kan een catastrofale keten van gebeurtenissen voorkomen.

wg.
C. le Pair
Doctor in de natuurkunde en de technische wetenschappen, R.O.N.L.
Nieuwegein, 2023 07 23.

Het commentaar op het "briefconcept", dat ik kreeg, bevatte ook het verwijt, je loopt achter de feiten aan. De verordening van het Europese Parlement en de Raad van 18 oktober 2022, die onze Tweede Kamer "non-controversieel" straks gaat aannemen, gaat veel verder dan het verbieden van ON. Daarin wordt het ganse internet gecensureerd. En omdat vrijwel alle communicatie tussen mensen over de hele wereld tegenwoordig over het web gaat, betekent dat zo goed als totale controle over de gedachten van iedereen. Zo volstrekt, dat een ouderwetse Paus, Hitler, Stalin of Mao er een natte droom van zouden hebben gekregen. En wij zijn daarin gidsland.

Wijzer geworden, denk ik dus nu, dat het tegenhouden van een gouden koets op prinsjes dag, zelfs met het beoogd resultaat, de tirannie niet zal kunnen afwenden.

"Liever dood dan rood" is dood.

Het volk blijft op de Davos-pelgrims stemmen en zijn bezittingen overdragen aan het politbureau. Een andere keus (FvD) heeft het straks trouwens niet. Verbieden van een politieke partij is immers ook "niet controversieel".

Nieuwegein, 2023 07 29.


naar top naar index