Wereldnieuws 12 december 2016:

       Wereld
       Gered!!  Halt aan het klimaat.


Vandaag precies een jaar geleden, 12 december 2015, kwamen de leiders van de wereld overeen de klimaatverandering een halt toe te roepen. Onmiddellijk begon de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van de klimaatorganisatie in Parijs, dat vandaag werd voltooid. (Zie foto.) Het rijkt tot iets voorbij de zon. Dat gelukte deze keer, anders dan eerder in Babel, door de inzet van VN-tolken. Vanuit dit kantoor wordt het multi-triljoen $$$$$ project geleid, dat de temperatuurstijging tot 2 oC zal beperken.

Opgelucht herinnert de redactie u aan de besluiten die eindelijk op die historische dag werden genomen:

De verenigde landen verbinden zich

 1. alle vulkanen te sluiten;
 2. de drift van de continenten te beëindigen;
 3. de zon te stabiliseren;
 4. de maan en overige planeten te verwijderen.
 5. een einde te maken aan de verandering van de oceaanstromen zowel horizontaal als verticaal;
 6. de regenwouden in Amazonië, Afrika & Indonesië te asfalteren;
 7. elke komeetinslag te voorkomen;
 8. vliegende insecten uit te roeien die 10 x zo veel CO2 produceren als de mensheid met al zijn machines;
 9. de slopende carbonaatvorming te stoppen;
 10. de voortplanting te verbieden;
 11. Geen bosbranden meer te tolereren
en
Alle nog functionerende goden op te roepen ook die maatregelen te nemen die de mensheid in zijn nederigheid nog vergeten is.

Deze besluiten zijn thans in uitvoering. Waardoor reeds in de afgelopen zomer en herfst droogtes en overstromingen zijn voorkomen. Tevens zijn orkanen voor goed uitgebannen. Met ingang van 2017 zullen ook alle tsunami's tot het verleden behoren.
De verlenging van de gletsjers en het herstel van het poolijs vergen meer tijd. Om de slachtoffers tegemoet te komen zijn in de loop van dit jaar aanvullende maatregelen aan het verdrag toegevoegd. Zo zullen ijsberen, zeehonden en pinguïns tot die tijd aanvullend voedsel in de vorm van roomijs en magnums ontvangen. En voor walvissen en andere bedreigde soorten zijn kraamkamers in aanbouw om de baby-sterfte tegen te gaan.