>CO2 AFVANGEN EN BRANDSTOF SPAREN
GAAN NIET SAMEN.

De spraakmakende gemeente denkt dat de aarde opwarmt doordat er meer CO2 (koolzuurgas) in de atmosfeer komt. Mensen zijn daarvan zelf de oorzaak. Zij verstoken fossiele brandstof. En die is de bron van dat 'gifgas'. Aardopwarming is slecht. Poolijs smelt en het zeeniveau stijgt. Laaggelegen land komt onder water te staan. Omdat juist daar de meeste mensen wonen, waaronder wij, is dat een gevaar. En verder is binnenkort de fossiele brandstof op.
Hoewel op elk van bovenstaande zinnen, behalve waar de meeste mensen wonen, het predicaat 'onzin' past, is de algemene conclusie: Wij moeten fossiele brandstof sparen en CO2 uitstoot terug dringen.

Zoals altijd wanneer je van onzin uitgaat, deugen ook de conclusies niet. Soms zijn ze zelfs grappig, lees maar.
Ingenieurs en andere maatschappelijk betrokken onderzoekers zijn er als de kippen bij om oplossingen te bedenken voor problemen waarmee de mensheid kampt. "Vindt u dat er te veel CO2 in de lucht komt? Daar weten wij wel wat op. Wij kunnen het afvangen en ergens opbergen zodat het niet in de atmosfeer belandt." Het proces kreeg een naam: 'Carbon Capture and Storage', CCS.
Helaas is voor dat afvangen energie nodig... En ja, de beste bron daarvoor is... fossiele brandstof! Om een idee te geven van de grootte van het dilemma, even een voorbeeld. Indien men van twee kolencentrales voor elektriciteitsopwekking de verbrandingsgassen van hun CO2 ontdoen wil, is daarvoor de energie van een derde centrale nodig . Het brandstofverbruik gaat dus met 50% omhoog. Ik neem aan dat van die fictieve extra centrale ook alle CO2 wordt afgevangen, anders wordt het allemaal nog gekker.
Een stel groenogende industriebazen dachten wel wat aan die opvangerij te kunnen verdienen door een graantje uit de subsidiepot mee te pikken. Zij moedigden in een open brief het landsbestuur aan doortastend met CCS te beginnen. Ik raadde daarop de volksvertegenwoordiging er niet in te trappen. Dat hielp natuurlijk niet. Wat wel hielp was een protest van bewoners, die niet wilden dat het gas in hun bodem zou worden geperst. Zij waren met meer. En meer heeft meer gelijk. Maar technici en politici samen geven het niet gauw op, indien ze elkaar eenmaal gevonden hebben. Er wordt dus naarstig naar nieuwe opslagplekken gezocht. Dit keer gooit de economie roet in het eten. Gas in lege gasvelden op zee stoppen? Het kan heel goed. Maar wie kan het betalen? (En hoeveel energie - lees fossiele brandstof - gaat ook dat weer kosten?)
Brandstof sparen en CCS verdragen elkaar niet. Het is de duivel met beëlzebup uitbannen.

Hoewel de tegen koolzuurgas in de grond onder hun huizen protesterende dorpelingen net zo ongelijk hadden als de hele bevolking van de eerste alinea, heeft het in elke geval een tijdje geholpen.
Intussen blijft het CO2 gehalte van de atmosfeer toenemen. De aarde wordt groener, want planten groeien beter met meer van dat gas. De temperatuur die satellieten en weerstations meten is al 15 jaar aan het dalen en alle verkeerde geloven en ideeën blijven in stand.

CCS moet nog steeds en zo blunderen we voort.

Nieuwegein,
2013 09 09.

naar top naar "LEUK" naar index