GREAT RESET MANIFEST


Toen ik destijds het Great Reset Manifest las, had ik direct een déjà vue gevoel. Al kon ik het niet gelijk thuis brengen. Dat komt doordat mijn jeugd, toen ik me nog wel eens met politiek (= machtstreven) bezighield, zo ver achter mij ligt.
Het manifest werd geschreven door Klaus Schwab en begint zo:

HET GREAT RESET MANIFEST

Een spook waart door de Wereld - het spook van de Great Reset. Alle oude machten hebben zich tot een heilige kruistocht voor het spook verbonden, de paus, Joe Biden, Merkel, Macron, Suga, Guterres en Kaag, Nederlandse liberalen, alle socialisten e.a.. Waar is de oppositiepartij, die niet door haar regerende tegenstanders als rechts terrorisme is gedoodverfd, waar de oppositiepartij die niet de meer vooruitstrevende mensen van de oppositie, zowel als haar reactionaire tegenstanders het brandmerkende verwijt van het rechts extremisme voor de voeten heeft teruggeworpen? Uit dit feit vloeien twee dingen voort. Het Great Reset wordt reeds door alle Wereldmachten als een macht erkend. Het is hoog tijd dat de Great Reset zijn opvattingen, oogmerken, tendensen openlijk voor de gehele wereld ontvouwt en tegenover het sprookje van het spook van Great Reset een manifest van de partij zelf plaatst.

Dat was de inleiding en dan begint het: economie en andere euvelen die onze wereld onleefbaar maken. En wat er aan te doen.
Het was de leidraad van de Great Reset, die me op het spoor bracht:
'You will own nothing and be happy.' (Je hebt geen bezit meer en wordt gelukkig.)
Toen ik na geruime tijd zoeken dat las, wist ik ineens waar ik het eerder had gelezen. Het is een plagiaat van het Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels van 1847. De Nederlandstalige versie verscheen een jaar later. De heer Schwab had alleen vergeten een nette verwijzing te plaatsen.

Nu waren de communisten iets minder radicaal dan de Great Reset. Zij haastten zich nog te verzekeren, dat ieder nog wel zijn eigen tandenborstel zou mogen houden. Het eerlijk delen begon bij hen pas bij badkamers, WCs en keukens. 'Nothing' is toch iets anders dan pas beginnen met delen bij genoemde vertrekken. Het verwijt dat de Great Reset identiek is met het communisme gaat dus te ver. Het behoud van de tandenborstel bracht uiteindelijk het communisme ten val. De heer Schwab kent de historie dus goed en heeft er lering uit getrokken. Niet twee keer dezelfde fout!

Om de opzet van de Great Reset goed te begrijpen is het handig een begrippenlijstje bij de hand te hebben. Ik heb daar een begin mee gemaakt:

Old Speak New Speak
Communisme Great Reset
Politbureau World Economic Forum (WEF)
Komintern Globalisme
Opperste Sovjet Verenigde Naties
Geld TR (trekkingsrecht)
Redelijk denken Consensus
Ongelijk rijk Gelijk arm
Medezeggenschap Applaudiseerrecht
Verworpenen der Aarde,
verdoemden in hongersfeer
Bewoners van de Aarde,
gevaccineerden keer op keer
Marx Schwab
Vladimir Lenin Jesse Klaver

Er is nog een ander verschil. De weg naar het nieuwe Utopia is anders dan de oude. Marx en Engels leefden nog in een tijd waarin macht identiek was met de beschikking over wapens, legers en politie. Zij dachten daarom dat een nieuwe economische orde alleen bereikt zou kunnen worden door geweld, revolutie en tranen. Wij en de heer Schwab met zijn kompanen weten intussen veel meer.
Bij revoluties willen nog wel eens de hoofden van de aanstichters rollen. Het kon beter met minder gevaar voor de verbeteraars. Met voldoende geld kan je je zonder geweld de controle op de intermenselijke communicatie verwerven en daarmee 'Bewoners van de aarde, de gevaccineerden keer op keer' op betere gedachten brengen. Vooral voortdurend herhalen dat Great Reset gedachten beter zijn. Omdat de gevaccineerden graag het goede doen, maakt dat het ideaal onaanvechtbaar.

Er moet nog wel even een nieuwe muur gebouwd worden om een kleine ruimte waarin de enkele overblijvende anders denkenden kunnen worden ondergebracht. Maar die muur kan zeker kleiner zijn dan de Oude Chinese en als je ervoor zorgt, dat ook daar niet meer geboerd en gevist kan worden, hoeft hij ook niet zo lang onderhouden te worden. Dan blijft de rest van de wereld voor de gelukkigen over.

Beheersing van de communicatie is al zo goed als voltooid. Het begon met de overname van de massa-media door het nieuwe Politbureau. Over het behoud daarvan hoeft in de toekomst geen zorg te bestaan. Die media verdwijnen vanzelf, verdrongen door het internet met zijn vrijwel voltooide WEF-controle op nep-berichten.
Ik denk daarom dat de nieuwe economische orde meer kans van slagen heeft dan die oude communistische. Die bediende zich van archaïsch taalgebruik, zoals mijn aanzet tot een nieuwe begrippenlijst laat zien. En het is zaak op te letten dat de boodschap duidelijk is. Dus in plaats van "gelijkheid": "LHBTQ+ liefde", of: "inclusiviteit" en voor "vrijheid": "controle en consensus". En zo meer. Een nieuwsgierige enkeling zal zich wellicht afvragen wie het Politbureau gaan bemannen? Ook daar maakten, zoals Schwab's voorschrijvers hem influisterden, de communisten een fout die hen bijna fataal werd. Die zetten daar nieuwelingen in, die natuurlijk flink blunderden, wat bijna alle toenmalige gelukkigen het leven kostte. Ook dat kon beter. Ditmaal worden het gewoon de vroegere bovenbazen van het WEF. Over wie dat zijn hangt een ondoorzichtige waas. Maar een aantal namen zijn wel uitgelekt, zoals Bezos, Rockefeller, Flink, Musk, Soros, Gates ( En onze eigen Kaag, Rutte en De Jong, uiteraard.) en nog wat kompanen en hun nazaten. Maar het is voor het behoud van orde en rust beter, dat die onbekend blijven. Uit wat nog over is van de historie weten we, dat bovenbazen die met naam en toenaam bekend waren nogal eens door een stelletje ontevredenen werden onthoofd of gevierendeeld. En dat soort spontaan gedoe is niet bevorderlijk voor ons geluksgevoel.

Wij beleven dus voor de zoveelste keer het einde van de geschiedenis. De eerste keer was dat in het jaar 642 op last van Kalief Omar, die alles in de grootste bibliotheek van de wereld in Alexandrië, wat in strijd was met de Koran, liet verbranden; samen met alles met betrekking tot de Koran, omdat dat elders al aanwezig was en dus overbodig. Tussen toen en nu is dat nog vele malen geprobeerd. Maar dit keer gaat het met moderne 'gesettelde' psychologische en sociologische kennis en wat miljardair's hulp. Dat lukt dus beter.

Nieuwegein, 2021 09 21.naar top naar index