CCS-Carbon Capture & Storage

33 bobo's schreven een open brief aan de Tweede Kamer:

"Ook CCS noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan."


Voor mij aanleiding om de volgende brief aan onze volksvertegenwoordigers te richten:Aan de leden van de Tweede Kamer
van de Staten Generaal

Nieuwegein, 2009 09 02.  

Geachte leden van de Tweede Kamer,

In een open brief, die gisteren in NRC/Handelsblad was afgedrukt, pleitten 33 zwaargewichten bij u voor afvang, transport en opslag van CO2. Zij noemen dat CCS, een afkorting van een Engelse term, die betrouwbaar klinkt. Wilt u zich daar a.u.b. niet door laten misleiden?
Een aantal ondertekenaars weet van de technische aspecten van de energievoorziening onvoldoende af. Anderen zijn betrokken bij CCS en hebben er groot zakelijk belang bij.
Het is in ons aller belang daarin hebben de briefschrijvers gelijk dat wij zuiniger omgaan met energie i.h.b. met fossiele brandstof. Echter niet vanwege het kostelijke, plantengroei bevorderende CO2, maar omdat fossiele brandstof eindig is. Voor veel toepassingen hebben wij nog geen bruikbare alternatieven. Het gaat niet slechts om die eindigheid. Die is oneindig ver. Maar het gaat om de economische schaarste, en uiteindelijk de fysieke schaarste, wanneer het uit de grond halen meer energie gaat kosten dan uit de opgedolven stof kan worden gewonnen.
Het is daarom verkeerd om nu energie (extra brandstof) te gaan misbruiken om CO2 uit restgassen te halen en op te bergen. Dat is gunstig voor bedrijven die er een boterham aan verdienen en voor technici en onderzoekers, die zich bezighouden met de aanklevende problemen. Maar wij als bevolking zijn de pineut. CO2 is geen echt probleem. Dubbel zoveel in de atmosfeer als we dat met het oog op het chemisch evenwicht tussen water en lucht ooit zouden bereiken leidt tot 1,2 oC opwarming. Om dat te halen is meer dan 200 jaar nodig. Tegen die tijd zullen we daarmee heel blij zijn, omdat daardoor de sinds tien jaar ingetreden daling van de temperatuur op aarde van 2,4 oC per eeuw wellicht een beetje wordt geremd.

(Dr. C. le Pair,
ex-directeur STW en ex-lid Algemene Energieraad)


Op 7 september bevestigde de griffie de goede ontvangst. De brief werd doorgestuurd naar de vaste commissie voor Economische Zaken, die hem zou behandelen. Op 30 september schreef de griffier van de commissie, dat "De commissie heeft besloten, dat de leden uw brief desgewenst hebben kunnen betrekken bij het algemeen overleg Net op Zee/CCS op 3 september 2009". Het verslag van dat overleg is t.z.t. te raadplegen op de webstek van de Kamer.
Het antwoord doet mij twijfelen aan de zuinigheid van onze volksvertegenwoordigers met geld en met energie. Hopelijk heb ik het mis.