Crisis Politiek

In de Raad voor Wetenschap, Techniek en Maatschappij van het Kon. Ned. Instituut van Ingenieurs wisselen we van gedachten over de slechte aansluiting van Bèta en Techniek aan de ene kant en de maatschappij aan de andere. Ongeveer tezelfder tijd verschenen een kroniek van Louise O. Fresco in NRC/H'bld: "Niet de leugen regeert, maar het gedraai en gemier" en een rapportage van Mark van Baal in het Technisch Weekblad: "Ingenieurs: slim, maar niet gewiekst". Beide stukken hebben daarop betrekking. Louise heeft een NRC-weblog. Daaraan leverde ik onderstaande bijdrage (Nr. 17). Mijn gezichtspunt over 'des Pudels Kern' is weinig canoniek en zeker (nog) niet het standpunt van onze Raad. Maar een theorie hoeft niet door een meerderheid te worden onderschreven om toch juist te zijn.

Net als veel andere intellectuelen keek en luisterde ik met leedvermaak naar wat politici te berde brachten na de verkiezing voor het Europese Parlement. Het werelddeel verkeert in een ernstige crisis, velen verliezen hun baan, op termijn dreigt ook nog een energiecrisis en de leiding bazelt maar wat.
Louise Fresco noemt het gedraai en gemier. En gelijk heeft ze. Na enige reflectie is mijn pret over. De toestand is te erg, lachen is misplaatst. Er is nl. geen eenvoudige uitweg. Aannemend dat het merendeel van de invloedrijke bestuurders te dom is, is zelfreiniging van het systeem onaannemelijk. Wie zouden verstandige mensen aan de macht moeten brengen? De sukkels op het pluche? De meeste domoren weten niet eens, wat ze niet begrijpen en niet kunnen. Laat staan, dat ze uit zichzelf opzij zouden gaan voor anderen, die het beter weten! Een domme leerling wil nog wel eens toegeven, dat hij het niet snapt. Maar de eerste machtszoeker, die zijn onwetendheid toegeeft, moet nog geboren worden. Laat staan, dat hij uit zichzelf opzij stapt.

In ingenieurskringen piekert men al enige tijd over de vraag, waarom rationele inzichten zo weinig aandacht krijgen? Snelle probleemoplossers, zoals daar zitten, zoeken de fout eerst bij zich zelf. ‘Wij communiceren te slecht’. Er gaan dus stemmen op om in technische en andere bčta studies (B&T) meer aandacht te geven aan sociale vaardigheden.
Ik denk, dat we daarmee het paard achter de wagen spannen. De fout zit niet in de eerste plaats bij hen. De fout is, dat de politiek – en vaak ook centengraaiers en bonusgeilaards in het bedrijfsleven – niet willen, of zelfs kunnen begrijpen, wat hen door de ‘nerds’ wordt voorgehouden. Indien we in genoemde zin het curriculum van B&T gaan veranderen, daalt ook in die regionen het kennisniveau en bereiken we slechts dat het leger draaiers en mierenden nog groter wordt.

Ik zou van vakmensen in de sociale en historische vakken wel eens willen horen, of die op basis van vroegere situaties een uitweg kunnen wijzen?