VRIJSPRAAK ! !
LUCIA DE BERK EINDELIJK VRIJ !

Lucia de Berk is eindelijk definitief vrijgesproken. Lof voor het Arnhemse Gerechtshof, maar bovenal lof voor de mensen, die erin slaagden een gesloten rechtszaak heropend te krijgen en zo de 'grootste rechterlijke dwaling in Nederland ooit' ongedaan te maken.
Metta de Noo, Ton Derksen, Richard Gill, Maarten 't Hart en daarnaast nog heel wat anderen, die hen hebben geholpen om de idiote 'bewijzen' voor al die zogenaamde moorden en pogingen tot moord te ontzenuwen. En om de magistratuur in beweging te krijgen. In Lucia's eigen woorden zouden de Arnhemse rechters zich niet over de zaak hebben gebogen zonder deze actie van publiek en wetenschap. En zij zou er zelf niet meer geweest zijn.

Het hof concludeerde niet alleen dat Lucia onschuldig is, maar bovendien dat er helemaal geen moorden zijn gepleegd. 6,5 jaar heeft zij daarvoor gevangen gezeten en niet alleen dat. Zij zat in de gevangenis in de overtuiging, dat ze daar haar hele verdere leven zou moeten blijven. Kan iemand zich voorstellen, hoe dat is, als je zelf weet, dat je onschuldig bent?

Wie geëinteresseerd is in de details, kan die vinden op de

Lucia webstek
Over de zaak zelf zijn drie boeken verschenen. Een vierde boek legt de feilen van het rechtsysteem bloot aan de hand van meer zaken dan die van Lucia alleen.
Ton Derksen: Lucia de B; reconstructie van een gerechtelijke dwaling; Veen Magazines, Diemen 2006.

In dit boek wordt de rechtsgang gefileerd en minutieus aangetoond waar en hoe het fout ging. Ondeugdelijke statistiek, verkeerde deskundigen, ontbrekende cruciale gegevens, rechters die ontlastend materiaal terzijde leggen en niet naar ontlastende verklaringen luisteren. Vervolgingsblindheid van het OM...

Het was allemaal in 2006 al bekend bij Derksen en zijn zuster, de arts Metta de Noo. Het is keurig en systematisch gedocumenteerd gepubliceerd, maar het duurde tot april 2010 voor Lucia uit haar nachtmerrie werd bevrijd.Metta de Noo: Er werd mij verteld over Lucia de B; Aspekt 2010.

Metta was de arts, die als eerste ongerijmdheden ontdekte in de beweringen en medische gegevens, die Lucia als serie-moordenares leken aan te wijzen. Met grote vasthoudendheid en nauwkeurigheid heeft zij de zaken uitgeplozen en zo de basis gelegd voor het bewijs van het tegendeel. Haar veldtocht tegen vooroordeel en fouten in de bewijzen en getuigenissen ging ten koste van een familierelatie, die haar dierbaar was.
Hier is haar relaas.

Ik schreef een recensie, die te lang was voor de webinfo van 'bol.com'. Klik om hem te lezen.Lucia de Berk: Lucia de B. Levenslang en tbs; Arbeiderspers 2010.

Lucia's eigen verhaal. Leven, verbijstering, het ongeloof, het publieke stigma, 'engel des doods'. De verhoren, het gevangenis regiem en de pesterijen van de mensen, bewakers, politie en justitie, die gelovend in haar schuld, er nog een schepje bovenop leggen.
Wat zeg je nog, wanneer een officier van justitie tegen je inbrengt: "U bent zo doortrapt, dat u geen sporen hebt achtergelaten"?

Ik vind het een wonder, dat zij bij alle ellende in haar boek objectieve waarneming, van wat er om haar heen gebeurt, aan de dag legt.
Het verhaal van een drama van binnen uit gezien, gevoeld en beschreven door een groot karakter!W.A. Wagenaar, H. Israëls & P.J. van Koppen: De slapende rechter; Bert Bakker 2009.

Acht bekende en minder bekende zaken, waarin de rechter op aantoonbaar onjuiste gronden heeft geoordeeld, zonder dat er nog een mogelijkheid is, dat te corrigeren.
Fouten maken is menselijk. Dat op zichzelf is noch de rechter, noch het openbaar ministerie te verwijten. Maar wel dat de magistratuur onvoldoende bereid is om van fouten te leren. Zij weert externe controle, door anderen dan door de rechterlijke macht zelf. (Dat is verkeerd en dat vindt Kees ook. Geen speld tussen te krijgen, dus!)
Zeker, indien in een proces andere expertise dan juridische veel gewicht heeft, is bij revisie zeggenschap van andersoortige deskundigen onontbeerlijk.


Nieuwegein
16 april 2010.