Grote Oeucumene1
Grand Ecumene1.

Bom sexta-feira!
De zoon is dood.
Treurt daarom niet.
't is volgens vaderswil geschied.
Bom sexta-feira!
The son is dead.
But don't you grieve.
The father wants it, we believe.

Sjaloom!
In Egypte buitten zij ons uit.
Dus roeiden wij op godsbesluit
toen lastige Kanaänieten uit.
Helaas wisten er wat te overleven;
die doen wij nu dus nog maar even.

Sjaloom!
In Egypt we were deprivated.
So at god's degree we annihilated
Canaanites, inconvenient inhabitated.
Alas a few escaped their fate;
we recuperate that, it's not too late.

Mantra:
Heer Boeddha kwam.
Hij zat of stond.
Ook làg hij wel,
nu onder de grond.

Mantra:
Lord Buddha, who mostly lotus sat,
appeared also up, straight and sound.
Sometimes he lay,
now under ground.

Vrolijk Pasen!
Eerst was hij dood,
toen weer in leven.
En al duurde dat gedraai maar even,
mogen wij nog steeds niet bloot.

Easter blessing!
Dead and mourned by friends & kin.
Then back alive though not too long,
the evidence not very strong,
but nudity remains a sin.


1) In het jaar 2007 vielen de geboortedag van Boeddha, Westers Pasen, Oosters Pasen en dat van de Joden allemaal samen. Dat kan geen toeval meer zijn. Hier heeft iemand heel slim zitten ontwerpen. De atmosfeer was bezwangerd van vrome gedachten. Gevoelige mensen, uitverkorenen, zoals de paus en ik, werden geïnspireerd. Hij liep een rooms statierondje en ik schreef er versjes bij.


1) In 2007 co-occurred Buddha's birthday, West and East Easter and Pesach. That cannot be the result of random arrangement! Some very intelligent design must be behind it. The athmosphere was pregnant with pious thoughts. Sensitive people, the chosen ones, like the pope and me, we got inspired. He walked a Roman round and I wrote poems to it.