De politie in Nieuwegein
&
het Anna van Rijn College.

Nee, op de Nieuwegeinse politie heb ik het niet erg. Toen er bij ons werd ingebroken en de dieven behalve met wat geld ook met de juwelen van Luba's moeder verdwenen, hadden ze geen tijd om een spoor na te trekken. (De inbrekers hadden een bonnetje van de vorige dag van een klein kroegje in Utrecht achtergelaten.) Wel maakten ze twee keer procesverbaal op. De tweede keer was nodig omdat het eerste was zoekgeraakt. Elk PV vergde van de overbelaste dienders meer dan een uur, althans in mijn aanwezigheid. Wat er verder nog aan administratieve politie-actie bij kwam kijken, weet ik niet. Voor verantwoording is meer tijd dan voor het opsporen van boeven.
Over de afhandeling van de inbraak in de auto van onze beveiligingstechnicus schreef ik eerder al een kroniekje. Net als over mijn verblijf in een politiecel na een slecht gemeten alcoholtest. Ik herinner me ook een 'staandehouding' na het rijden door een rood stoplicht. Dat was voor de Geinse politie belangrijker dan de redding van een op dat moment door inbrekers belaagde oude dame. En ook die keer dat een peloton van vijf (5 !!) agenten aan mijn deur kwam om een revolver in beslag te nemen, waarvoor ik overigens een vergunning had. (Die gold niet meer volgens hen, omdat ik geen oceanen meer bezeilde.) Allicht dus dat je die dan even met z’n vijven gaat ophalen. Op mijn vraag, hoe ze dat nu deden met mensen die geen vergunning hadden en waarvan ze het adres niet kenden, antwoordde de teamleider, dat ik daar inderdaad een probleem aanroerde, waarvoor de politie nog geen oplossing had. Al met al geen blazoen om trots op te zijn, dunkt mij.
Maar wat er nu in de school aan de overzijde van mijn straatje is gebeurd, slaat alles.

Een scholier trapt rotzooi in de klas. De leraar stuurt hem het lokaal uit. Hij weigert. Een (con-)rector, die tumult hoort, gaat kijken wat er aan de hand is. Hij zegt de jongen de klas te verlaten en pakt hem, als die dat niet doet, in zijn kraag en zet hem buiten. De jongen valt als hij wordt losgelaten en loopt een paar blauwe plekken op. De vader van de jongen belt de politie. Nu had de Nieuwegeinse sterke arm op dat moment zeker geen staandehoudingen om handen. Ze was tenminste subiet ter plaatse. En wat doet de politie – naar eigen zeggen geheel volgens de richtlijnen? Zet ze de domme relschopper achter de tralies? Geeft ze de opgewonden, opgeblazen, mislukte vader een schrobbering? Mis, helemaal mis. Ze voert de (con-)rector af en deponeert hem in een cel. Misschien was het wel hetzelfde verblijf waarin ik als verdacht, dronken chauffeur mijn vonnis moest afwachten; dat kamertje met een dichtgespijkerde WC en een bed zonder matras. Het beleid was sinds mijn arrestatie destijds ook nog aangescherpt. Ik mocht toen nog mijn schoenen aanhouden en ze namen me mijn telefoontje niet af. Zo coulant werd deze bovenmeester niet behandeld. Hij moest zelfs zonder stropdas en broekriem het cachot in.

De zaak kreeg terecht veel publieke belangstelling. De NRC wijdde er zelfs op 15 november ruim twee hele pagina's aan. Maar wat lees je daar opnieuw tot je stomme verbazing? Er moet iets aan de scholen gebeuren. Die moeten regels opstellen en ze ophangen in de klaslokalen. Ze moeten ook een boekwerk met regels maken, dat ze door de ouders bij de inschrijving van de leerlingen voor gelezen laten tekenen! Zoiets als een handleiding voor magnetrons met de waarschuwing er geen poes of baby in te drogen te leggen. Wilt u even tekenen dat u dat hebt gelezen, anders mogen wij hem niet meegeven.
Iemand anders in die krant denkt dat je met strafregels orde op zaken kunt stellen. Zijn we nou echt allemaal helemaal mesjokke? Kon die verslaggever nu echt geen deskundige vinden, die bereid was te zeggen: "Geef die jongen een schop onder zijn kont en de vader twee!" Nee, in plaats daarvan vinden door de krant geraadpleegde experts dat de leraren beter bekwaamd moeten worden in het omgaan met de leerlingen. Er zijn ook pedagogen die op scholen conflictpsychologen willen aanstellen. ‘Het mogen vooral geen “uitsmijters” zijn’.
Natuurlijk had de rector, de hoogste baas van het Anna van Rijn College in Nieuwegein, onmiddellijk zijn school moeten sluiten en de leerlingen naar huis sturen bij zulk politieoptreden. Misschien was hij op dat moment niet aanwezig. Dat heb je wel eens bij de tegenwoordige manager-directeuren. Maar dan toch de volgende dag! Misschien zou hij de school wel dicht moeten houden tot ze hem het hoofd van die idiote vader, van de kwajongen en dat van de politiecommissaris op een dienblaadje zouden komen presenteren.
Betere bekendheid van REGELS! Hoe verzin je het?

Het zijn juist al die waanzinnige regels waardoor niemand meer weet, wat gewoon gezond optreden is. Het is dezelfde idioterie, die ik in mijn boek 'De toekomst achter ons' aan de kaak stelde, toen ik het had over Minister Donner. Die vond dat er bij een aantal doden door brand in een cellencomplex op Schiphol niets was misgegaan omdat men de regels had gevolgd. Er zijn zelfs mensen die denken dat die man geschikt is om vice-president van de Raad van State te zijn!
Regels aan de muur in alle klaslokalen! Besnuffeld!
Ik meen dat ik recht van spreken heb. Zelf ben ik vaak de klas uitgestuurd op school. Meestal terecht, soms echter niet. Maar het kwam nooit in me op om te weigeren te vertrekken. Mijn enige trauma’s kreeg ik als de schooldirecteur in zeldzame onschuldgevallen bij zijn revisie ook de kant van de leraar koos en ik daarover bij mijn vader klagend nog extra straf opliep. Dat zou in ons regelrijke land nu een geval zijn van kindermishandeling, reden tot onttrekking aan de ouderlijke macht en wellicht sluiting van de school of tenminste een extra inspectie... En dat terwijl ik terugblikkend vind dat de school verstandig, alhoewel niet altijd terecht, handelde.

Moeten we teruggrijpen naar oude gebruiken van hier en elders? Lijfstraffen, schooluniformen, kadaverdiscipline, pink op de naad van de broek, allemaal in de rij bij het betreden van de school of de klas,  salueren en knielen met je knieën in je klompen voor een portret van Maria, of wat er nog meer aan doeltreffend disciplinair instrumentarium door pedagogen van destijds is bedacht? Nee natuurlijk.
Kinderen hoeven alleen maar te leren respect te hebben voor de leraar en te beseffen dat hij in de klas de baas is. Niks raad- of leidinggevende, of studiebegeleider, gewoon de baas. Met bazen kan je in Nederland best zo nu en dan van mening verschillen en dat beleefd naar voren brengen. Maar als een docent vanwege de orde de discussie beëindigt, moet het afgelopen zijn. In ernstige kwesties kan er later, hetzij onder vier ogen, hetzij in de kamer van de rector verder worden gesproken. Aspirant leerlingen en hun ouders die zo’n regiem niet accepteren, moeten maar naar een andere school omzien, of er zelf een oprichten. Wie zich daar niet naar gedraagt, moet straf krijgen. Liefs een zinvolle, maar wel STRAF. En in op een na laatste instantie moeten scholen leerlingen kunnen wegsturen zonder dat dat tot ingewikkelde procedures en budgettaire consequenties leidt. De laatste remedie is pas de politie. Maar niet die van Nieuwegein onder de huidige leiding. Die politiebazen moeten eerst eens aan een grondig pedagogisch of conflictpsychologisch onderzoek worden onderworpen, bij voorkeur in een goed gesloten inrichting. Ze zijn een gevaar voor weldenkende mensen.

Nieuwegein 2011 11 16.