Olie, aardgas en hun prijs

De prijzen van olie en aardgas, onze voornaamste energiebronnen, stijgen. En wanneer Indiërs en Chinezen  die grondstoffen op dezelfde schaal gaan gebruiken als wij - en die tijd is niet ver meer - zullen de prijzen helemaal de pan uit rijzen.
De Nederlandse overheid ‘verdient’ (wij betalen) veel aan de verkoop van aardgas en aan belastingen en heffingen op aardolieproducten. Die inkomsten zijn in een jaar vast met meer dan 5% gegroeid. Dat er een reusachtig probleem op ons afkomt, is duidelijk voor wie zijn ogen niet toeknijpt: Energie uit zonnecellen, biomassa en wind is niet toereikend. Wij zouden ons voor een goed deel tegen het naderend onheil kunnen verzekeren. Als wij één jaar 5% van ‘s rijks olie- en gasinkomsten zouden gebruiken voor de aankoop van uranium bijv. in Australië, dan zouden we beschikken over een noodvoorraad energie gelijk aan het Groningse aardgasveld. De Australiërs zijn zelfs bereid het voor ons op te slaan.
Denk eens aan: voor een bedrag lager dan wat de overheid méér ontvangt: een appeltje voor de dorst voor zo’n 25 jaar!

Kees le Pair (oud-lid, Algemene Energieraad)
Julie de Groot
Nieuwegein/Leidschendam.

Verschenen in NRC/H'bld 2005 10 11.