GEVAAR!

Op deze webstek ontbrak het tot nu toe aan waarschuwingen tegen levensbedreigende gevaren. Ik heb er heel wat gemist, zoals: het atoom, de chemie, de zure regen, het gat in de ozonlaag, fijn stof, Poetin, CO2, de Taliban, Al Quaida, de stijging van zeespiegel, de opwarming van de aarde en vele andere, die mij nu even ontschieten. Die omissie zal ik trachten goed te maken door te wijzen op een tot nu toe verwaarloosd nieuw gevaar. Het is qua dodental effectiever en dus bedreigender dan de meeste van de hiervoor genoemde. Daarom:

Hoedt u voor de

STRALINGSBESCHERMING

Om meer indruk te maken heb ik er een internationale blikvanger voor bedacht, geschikt voor 'billboards', aanplakbiljetten, wegtekens, landsgrenzen en huiselijk gebruik.

Toelichting1:
In Japan beroofde een vloedgolf tienduizenden van het leven. Hij vernielde ook kernreactoren. Daarbij vielen geen slachtoffers.
Ter bescherming van de bevolking tegen straling beval de regering de evacuatie van een groot gebied. Zo'n 100.000 mensen moesten verkassen. Ze belandden merendeels in diepe ellende, geen onderdak, geen inkomen, geen medische verzorging. Het gevolg is dat er intussen meer dan 1000 van hen van de narigheid, niet van straling, zijn gestorven. Ja maar, hoor ik u in gedachten tegenwerpen, indien ze niet geëvacueerd waren, zouden ze door straling invalide zijn geworden, of gedood. Mis! In het overgrote deel van het leeg gemaakte gebied is het stralingsniveau ver onder de waarde, waar het gevaarlijk is.
Straling meten we in mSv (millieSievert). Gemeten is, dat op een klein stukje na, in het hele gebied de straling niet uitkwam boven 5 mSv per jaar, waarvan 1 mSv afkomstig van de kapotte reactor.
Ter vergelijking:
In Ramsar in Iran leven de mensen vrolijk bij 260 mSv per jaar3. Op het strand van Guarapari in Brazilië zonnen en baden toeristen en bewoners lekker samen bij 350 mSv per jaar. En op het Japanse eiland Kyushu woont de bevolking al eeuwen met een hoger stralingsniveau dan in het genoemde evacuatiegebied. Wij in Nederland en België moeten ons behelpen met 2,5 mSv per jaar. In de Verenigde Staten is dat gemiddeld 3,6. In Nieuwegein krijgt men in een etmaal evenveel straling als overdags bij Fukushima. Tijdens een 3 uur durende vliegreis ontvangt u 0,05 mSv; een jaar lang vliegen is even erg als een half jaar in Ramsar wonen2. Dit maakt denkelijk duidelijk dat de arme Japanners rustig thuis hadden kunnen blijven. Dat er nu al meer dan 1000 het niet meer kunnen navertellen is te wijten aan de stralingsbescherming! Een levensbedreigende afwijking in het brein van autoriteiten.

U bent gewaarschuwd!

Hoog tijd om beschermingsdienst in het leven te roepen tegen de bestralingsbescherming!


Nieuwegein, 2014 10 08.
Herzien (straling in vliegtuig): 2014 10 10.
Ramsar herzien; dank aan Willem Post

Noot

  1. De informatie is afkomstig van Malcolm Grimston, Associate Fellow, Chatman House, aangehaald in Kernvisie 4 (2014, september) p. 14.
  2. Herzien m.b.v. Doses Chart van Randall Munroe, Reed Research Reactor. In de vorige versie van deze kroniek waren in het vliegtuig micro en millie verward.
  3. Willem Post: Facts and information about radiation exposure. Overigens blijken tot verrassing van de onderzoekende medici de Ramsariërs even gezond als de doorsnee wereldbewoners(!).