Windmolens & Nederlandse overheid.

Stand van zaken februari 2013.



De gang van zaken.

Na de verschijning van mijn laatste windmolenstudie - Het betrof artikelen in het Nederlands en het Engels. Ik verwijs het liefst naar de Engelstalige versie omdat daarin later deskundig commentaar is verwerkt. - stelde de heer René Leegte, VVD, in de Tweede Kamer vragen aan de toenmalige Minister Verhagen, waarin hij naar die studie verwees.
De Minister beantwoordde deze en latere vervolgvragen ten tijde van zijn afscheid in twee brieven. Zij bevatten tevens de gestelde vragen. Ik kreeg een van beide toegestuurd door de redactie van 'Climategate' met een verzoek om een reactie. Die schreef ik in de veronderstelling dat dit het gehele antwoord was.
Enkele dagen later kreeg ik de andere brief. Daarin werd gedetailleerd op de kwestie ingegaan. Er werd o.a. uitgelegd waarom mijn studie geen reden was om het windmolenbeleid te wijzigen. Hoewel ik de Minister op enkele punten gelijk geef, blijft de hoofdconclusie overeind. Ik schreef daarover een brief aan de opvolger op EZ, Minister H. Kamp. Een gedetailleerd antwoord verdient een gedetailleerd commentaar. Dat heb ik met die brief meegestuurd. Minister Kamp antwoordde vriendelijk op 9 januari 2013. Hij stelt onze bijdragen aan de discussie op prijs. Zijn 'visie' stemt echter niet overeen met die van mij. Nu heb ik aan de dominante rol van visies, of meningen, boven wat feitelijk en gemeten is, net een heel boek gewijd (De toekomst achter ons). Daarover zal ik het hier maar niet meer hebben. Bij de vragen van René Leegte ging het er juist om dat de regeringsvisie onvoldoende met feiten was onderbouwd. En dat er gerede twijfel was of die feitelijk juist was. Hij vroeg daarom om nader onderzoek en dat werd geweigerd. Ook de nieuwe minister merkt op dat er geen 'aanvullende informatie' is. Dat is nogal wiedes, als er niet naar wordt gezocht! Intussen geeft de regering miljarden van ons geld aan molens uit zonder de effectiviteit te controleren, alleen afgaand op de mooie ogen van de lui die er aan verdienen. Met visie, dat wel.

Alle in deze korte samenvatting genoemde stukken zijn met een klik te lezen.

C.(Kees) le Pair
Nieuwegein, 2012 12 03.
Aangevuld n.a.v. brf. Minister Kamp, 2013 03 09.