Gas, Wind en CO2
op Schiphol.

De crash van de windmolens.



door

C. le Pair



Uitvoerige Nederlandse tekst
met uitleg voor leken.
9 oktober 2011.

Electricity in
the Netherlands.

Windmills increase fossil fuel consumption & CO2 emission.

by

C. le Pair



English insider version
September 30, 2011.
N.B. Errata Nederlandse tekst.

  1. Blz. 16. Toevoegen na "...2700 km extra hoogspanningsleidingen aanleggen.":
    (Na het kerncentrale besluit in 2011 zal dit naar schatting 4000 km worden.)
  2. Blz. 17. "van Denemarken" wijzigen in:
    "van de Engelsen".
  3. Ref. 12 leidt naar een vervallen webpagina. Is nu:
    Hugh Sharman: Wind energy, the case of Denmark
  4. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-