>RUTTE & CHAMBERLAIN,
ONTWERP FOUTJES

In mijn open brief van 25 juli aan Thierry Baudet vroeg ik of hij de rol van Winston Churchil ging overnemen, die Chamberlain nipt op tijd verving? Hij antwoordde "Weg met de Chamberlains!" Over zijn eigen rol zweeg hij. Dat is ook beter. Men moet geen slapende honden wakker maken.

Nadien heb ik nog eens op Wikipedia nagelezen, wat daar over Neville Chamberlain staat. Hij komt naar voren als een sympathieke man, geen domoor, die het mis had op een belangrijk moment. Bij zijn terugkeer van de München conferentie in 1938, waar hij net Hitler in alles zijn zin had gegeven, verblijdde hij het volk met zijn beruchte: "Peace for our time". Chamberlain was ingenieur en had beter moeten weten. Artsen en ingenieurs kennen toch bijna allemaal Murphy's wet, die hun leven verzuurt: Wat mis kan gaan, gaat ook meestal mis. Wetenschappelijke onderzoekers hebben het makkelijker. Die hebben zekerheid. Ze weten, dat alle kennis die ze opdoen, vroeg of laat onderuit zal worden gehaald. Alleen in de klimaatwetenschap schijnt die wijsheid nog niet doorgedrongen te zijn. Maar wat niet is, kan gelukkig nog komen.
Murphy's wet geldt ook voor politici. Die zou ook bij hen tot meer voorzichtigheid moeten manen. Maar helaas. En kleine foutjes worden vlug een ramp. Want zij hebben de neiging van een ontwerp snel een massaproduct te maken.

Toen ik er nog eens over nadacht, viel mij de grote gelijkenis op van Chamberlain met Mark Rutte. Ook een sympathiek man, ook politicus, sociaal niet dom en ook een gelovig idealist. Zijn geloof verduistert net als bij zijn inmiddels beruchte voorganger zijn zicht op de werkelijkheid. Of hij vertrouwt te veel op verkeerde instrumenten. In mijn oude cartoon, getekend door Wim Tukker zie je waartoe dat leidt voor het schip van staat. Mark's instrumenten zijn voor de koers van zijn schip even verkeerd als het sextant van de schipper hiernaast. Hij vertrouwt op instellingen als het KNMI en de Europese. Zonder twijfel nuttig voor bepaalde zaken, maar absoluut mis als het gaat om klimaat of belastingen en geldleningen.

Hoewel het prettig is om elders met Euro's te kunnen betalen, zie ik geen enkele reden, waarom landen niet zelf voor hun Corona maatregelen zouden opdraaien. Bovendien stelden wij parlementen in om de heersers het recht van belastingheffing te ontnemen en dat in handen van onze eigen vertegenwoordigers te leggen.
Voor het weer morgen luister ik graag naar het KNMI. Maar wanneer het over klimaat of energietransitie gaat, weet zelfs ik het beter dan de fysisch-geologische amateurs in De Bilt.

Op den duur moeten we over naar een ander energiesysteem. De fossiele brandstof raakt eens op. Met onze huidige kennis weten we, het gaat niet met zon en wind; wel met kernenergie. De verkeerde keus van Mark en zijn club kost ons niet slechts onze welvaart. Hij leidt tot armoede, honger en massasterfte. Churchil kreeg de macht dankzij Duitse bommen en kanonnen. Die werkten als een wekker. Baudet heeft het moeilijker het volk wakker te maken. Armoede, honger en sterfte komen sluipend. Dat zijn processen waarvan velen de schuld kunnen krijgen voor het doordringt aan wie het werkelijk te wijten is. En alle tijd die dat kost moet een nieuwe Churchil in spe het hebben van het gezond verstand. Dat is moeilijk, omdat het volk gedrenkt is in de mythe atoomkernen slecht molens goed. Wie argumenten zoekt leze Kees de Lange's recente kroniek of artikelen op mijn eigen webstek.

We weten niet hoeveel CO2 het klimaat beïnvloedt. We weten niet wat en hoeveel de natuur met het klimaat doet. We weten niet hoe voor- en nadelen van klimaatverandering ons leven wijzigt. Maar we weten wel zeker dat energietekort catastrofaal is. Daarom zeg ik Thierry Baudet na:

WEG MET DE CHAMBERLAINS!

Nieuwegein
2020 08 08

naar top naar index