>BELASTING INNEN BIJ ONS EN
UITDELEN AAN MISDADIGERS

In april 2013 vernamen wij dat de regering al in 2012 door de politie op de hoogte is gesteld van omvangrijke fraude met toeslagen en uitkeringen. Het gaat om miljoenen. Voornamelijk Bulgaarse oplichters zijn de schuldigen. Terwijl wij omstreeks die tijd ons best doen en uren besteden aan het invullen van lange belastingformulieren, haalden die vrolijk ons geld op bij de belastingdienst!
De bende liet hun landgenoten overkomen en zich inschrijven bij een gemeente. Daarna reisden de bezoekers weer terug. Vervolgens betaalde de belastingdienst huur- en zorgtoeslag - per geval duizenden euro's - aan het geboefte, dat voor DigiD nummers zorgt. Het zou om ex-mensenhandelaren gaan, die een lucratievere negotie hebben bedacht. In maart 2013 heeft de belastingdienst deze subsidiëring van het bendewezen gestaakt, werd gemeld.

Er was het een en ander over te doen. Staatssecretaris Weekers kwam in 'politieke moeilijkheden'. Zo heet dat als er vervelende Kamervragen moeten worden beantwoord, waarna de regeringspartijen hun steun en vertrouwen uitspreken. Er was wat media-aandacht en daarna werd het stil. Justitie en recherche zijn nog een tijdje bezig. In juli hoorden we dat het in middels om 3,3 miljoen euro gaat en dat dat bedrag nog kan oplopen. Het onderzoek is nog niet af.

Ik zal niet over de kwestie uitwijden. Velen hebben er hun zegje al over gedaan en de gerehabiliteerde Staatssecretaris heeft het intussen weer druk met belasting innen en nieuwe belastingen bedenken om de economische crisis te bezweren.
Mij vallen in deze zaak enkele dingen op die ik elders niet tegenkwam.

  • Aan een overheidsapparaat dat in 2012 verneemt dat er miljoenen uit de schatkist worden afgetapt en daarop pas in maart van het volgende jaar het gat dicht - als het al gedicht is - mankeert wat. Dat hoort gevolgen te hebben voor de verantwoordelijke bewindspersoon en de kopstukken die de dossiers niet snel genoeg doorgaven met: 'hoogste spoed' in vette letters op de omslag.
  • De gang van zaken bij recherche, justitie en in de departementale krochten dient onmiddellijk gestroomlijnd. Men moet daar beseffen, wat gevoelig ligt bij het publiek dat overwegend uit nette belastingbetalers bestaat.
  • Het blijkt dat de boeven bij de politie bekend waren wegens mensenhandel. Waarom zitten ze dan niet achter de tralies? Kijk nu eens naar de idiote hoeren razzia's die met veel tam tam plaatsvinden. Daaraan namen 300 agenten, 5 officieren van justitie, tientallen advocaten, tolken, ambtenaren en hulpverleners deel alleen al in Eindhoven. In Den Haag was net zo'n actie en naar ik meen ook in Alkmaar. Daarnaast in Amsterdam en Utrecht die schijnheilige opruiming van de raamprostitutie die honderden prostituees van hun inkomen beroofde. Hoeveel ambtelijke en juridische arbeidsuren heeft dat gekost? Kortom een legioen professionals in het geweer voor een oogst van vier van mensenhandel verdachten. Een paar Bulgaarse belastingdeskundigen hadden er in die cel toch wel bij gekund? Wanneer het om asylzoekers zonder paspoort zou gaan, zaten ze al lang vast.
Mij dunkt dat de burgerij de politici terecht moet wijzen.

Stem bij de volgende verkiezing niet op een regeringspartij
die aan politieke vriendjesbescherming doet.

Solidariteit met makkers is mooi, maar niet bij kwesties van slecht of dom bestuur, die met politieke richting en visie niets uitstaande hebben.

Nieuwegein,
2013 09 16.

naar top naar "LEUK" naar index