Op 14 september 2009 bepleitten Roger van Boxtel en Willem Ferwerda van IUCN NL (35 Nederlandse organisaties van de International Union for Conservation of Nature) in de NRC om in plaats van CO2 in de grond op te slaan de uitstoot van CO2 te beperken door het kappen van bomen te voorkomen.


Hun pleidooi bevat heel wat wijze lessen, zoals:
  1. Juristen met een overtuiging nemen het niet zo nauw met natuurkennis.
  2. Ze gebruiken die schaamteloos verkeerd. Alleen niet-juristen zijn immers leken, die zich nergens mee moeten bemoeien?
  3. IJveraars laten zich gemakkelijk door verkeerde argumenten meeslepen. (Zou dat ook voor mij gelden?)
  4. Steun voor mijn eigen anti CCS-campagne komt uit ongedachte hoek.


De NRC krijgt te veel belangrijkere brieven ingezonden om een reactie van mij op de onzin te plaatsen, maar gelukkig is er ook nog het web.

Boskappen
Van Boxtel en Ferwerda bepleitten op 430 cm2 opiniepagina 'liever boskap voorkomen dan CO2 in de grond opslaan'.
Het moet niet gekker worden. Ruim vijftig jaar geleden toonde de Wageningse hoogleraar De Wit al aan dat volgroeide bossen geen zuurstof produceren en geen CO2 opslaan. Wat fotosynthese bij het levende groen presteert wordt door rotting van afvallend blad en dor hout weer even grondig ongedaan gemaakt. Volgroeide bossen zijn zuurstof- en CO2-neutraal. Er kunnen andere, mooie, alhoewel vage, argumenten zijn, zoals handhaving biodiversiteit, om een bos te laten staan. Maar als het om CO2-opslag gaat, moet je bomen kappen en zorgen dat het hout niet verrot of verbrandt. Sla het duurzaam op in meubels, in houten huizen of dito schepen, of hei het in paalvorm in de grond, mits het daar goed van zuurstof is afgesloten tegen rot. Alleen jonge groene aanplant produceert zuurstof en legt CO2 vast.

Tegen opslag van CO2 in de grond ten koste van extra energie heb ik mij onlangs ook al bij de Tweede Kamer verzet. Wat bezielt de wereld toch? Meer CO2 in de atmosfeer doet geen kwaad. Maar misschien moet ik gefundeerde kennis daarover niet zo luid ventileren om niet in dezelfde val te trappen als wijlen collega Galilei. Anders krijg ik misschien een spreek- of schrijfverbod met een beroep op 'haatzaaien'. Of ik eindig, CO2 uitstotend - zie je wel! hij kan het niet laten - op een stapel brandhout. Met het geloof van een paar miljard mensen valt niet te spotten. mad

Kees le Pair.
Nieuwegein, 2009 09 15.