VERLOEDEREN


Dat woord horen we niet vaak meer. Het is verdrongen door de nieuwe modewoorden: normen en waarden, die opeenvolgende regeringen Balkenende in ere willen herstellen. Indien er geen kloof was tussen burger en politiek, zouden we daarom al lang weer een modelland zijn.

Jammer, maar het politiek palaver weerspiegelt de gang van zaken niet. De waarden en normen ridders zijn huichelaars van de bovenste plank. Dat ontgaat de burgers niet. Die passen zich aan. Waarom zouden wij niet knoeien, als de regering ons daarin voorgaat? Liegen en prutsen is de norm, die hogerhand ons voorhoudt. Een inwoner hoeft heus geen kleine lettertjes in de overheidsvoornemens te bestuderen om er achter te komen. Het wordt hem luid en duidelijk verkondigd, of beter, ingepeperd.

Ik doe een greep:

 1. Bij een brand in een gevangenis op Schiphol sterven elf gedetineerden. Normridder Donner stelt het volk gerust. Er is niets misgegaan, want alle regels zijn gevolgd!1

 2. Bos, eens de grootste criticus van Balkenende, is druk bezig de dingen, waartegen hij vroeger protesteerde, met elan uit te voeren. Waarom zou de politiek toch ongeloofwaardig gevonden worden?2

 3. De overheid laat op elk pakje sigaretten en tabak zulke, voor ieder herkenbare leugens drukken als 'Roken is dodelijk', of 'Roken brengt u en anderen rondom u ernstig schade toe'3.

 4. Respect voor minderheden geldt niet voor rokers. Ca. 30% van de volwassen bevolking moet als paria's door het leven3.

 5. 730 000 mensen moeten opnieuw hun belastingaangifte doen. Ze krijgen een excuusbrief van de belastingdienst: 'Sorry, foutje'.4

 6. In Afghanistan – typisch een land, waar wij veel te zoeken hebben – is ons leger aan het opbouwen. Samen met onze bondgenoten vermoorden we daartoe meer burgers dan onze tegenstanders, die schurken, de Talibaan.5

 7. De verzelfstandigde scholen leren de kinderen niet goed rekenen en schrijven, maar wel 'communiceren'. Zij kunnen dus goed uitleggen, waarom zij die andere vaardigheden niet nodig hebben. De regering overlegt met het management – dat goedkope onbevoegde leerkrachten inhuurt en zijn eigen salaris verhoogt – over maatregelen ter verbetering.6

 8. Als een school de regels schendt, wordt die beboet in plaats van dat de verantwoordelijken worden ontslagen. Het gevolg is, dat de school bezuinigt op het onderwijs.7

 9. Met opium, cocaïne, hash en nog wat mag de bevolking zich niet vermaken – ook al doet een meerderheid dat wel – en met veel belastinggeld vult men de gevangenissen met lui, die in de behoefte trachten te voorzien. Voorlopig blijven alcohol en tabak nog buiten schot. God, de gids van de premier, mag weten waarom.

 10. Justitie en de rechterlijke macht kennen het onderscheid niet tussen meningen van pseudo experts en metingen door echte experts. Er zitten in Nederland meer onschuldige mensen gevangen dan er ooit slachtoffer van terroristische aanslagen zijn geweest.8

 11. De medici zijn niet langer verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gezondheidszorg. Zij waren te veel in verleiding zichzelf te verrijken. Nu bestieren managers en verzekeringsmaatschappijen – bekende onbaatzuchtige filantropen – deze tak van bedrijvigheid. Het aantal administratieve zorgwerkers groeit als kool net als de wachtlijsten en de mededelingen 'daarvoor moet u niet bij ons zijn'.

De lijst is uiteraard niet uitputtend. Het voorbeeld van de rijksoverheid wordt naarstig gevolgd door stedelijke autoriteiten; kijk maar naar onze hoofdstad:

 1. daar beschermt het PvdA duo Cohen en Asscher de Amsterdamse prostituees, uiteraard zonder met hen te overleggen op welke manier dat het best zou kunnen. Ze ontnemen hen hun werkplekken. Achter elk ooit gastvrij raam moet een mode-atelier komen. Misschien om van Amsterdam de best geklede stad te maken?9

 2. Datzelfde gemeentebestuur heeft net het parkeertarief op € 6,50 per uur gebracht. Tolheffing was het instrument bij uitnemendheid in de Middeleeuwen om de economie te doen stagneren.

In het bedrijfsleven tenslotte

 1. is het graaien van bonussen en persoonlijke verrijking door de top intussen tot institutie verheven. Er wordt levendig gehandeld in ondernemingen, waarbij de maakindustrie en de zeggenschap daarover uit het land verdwijnen. De enigen die er echt van profiteren zijn degenen, die de overnames ensceneren. De regering, Bos voorop, acht industriepolitiek niet nodig.10

Een dergelijke vloedgolf van wanbeleid stimuleert de burgerij regels en voorschriften, gemeenschapszin, sociale verantwoordelijkheid en nog veel meer mooie normen en waarden aan zijn laars te lappen. Een knoeiende leiding schept wanorde, disloyaliteit, ongeloof, non-coöperatie, belastingontduiking, fraude, klaplopen en nog een hele trits meer van reeds ontdekte en nog onontdekte euvels, die de samenleving ontwrichten. Als dat geen verloedering is, weet ik het niet. Laten we zeggen het is:

VERLOEDEREN ONDER BEKWAME LEIDING

Sommige van de genummerde oenigheden spreken voor zichzelf. Andere verdienen toelichting. Om de webstek overzichtelijk te houden, geef ik die in aparte hoofdstukken. Een klik op de desbetreffende URL in de noten hieronder brengt u ter plekke. Enkele verwijsonderdelen zijn nog niet gereed. Ik wilde echter de publikatie van dit stuk niet ophouden. Geduld dus a.u.b. Ze komen er aan!

Nieuwegein, 2008 03 02.

 

Voetnoten

 1. Over Minister Donner spuide ik eerder al mijn gal: Donner, beperkingen van een goed jurist.
 2. Bos was PvdA woordvoerder in de Tweede Kamer, toen de partij nog in de oppositie zat. Hij bestreed met bravoure een reeks kabinetsmaatregelen. In het volgende kabinet, weer o.l.v. J.P. Balkenende, aanvaardde die partij regeringsverantwoordelijkheid. De formatie-onderhandelingen leidden ertoe dat de PvdA een serie eerder bestreden maatregelen moest slikken. Die gang van zaken is normaal in een land waarin coalitie regeringen de regel zijn. Echter door het uitgesproken en persoonlijke karakter van zijn eerdere kritiek, die in de verkiezings­campagne opnieuw extra accent kreeg, maakte zijn eigen deelname aan de nieuwe regering en zijn verdediging van wat hij eerder zelf hevig bestreden had, dat mensen zich afvroegen, wie je in de politiek nog kunt vertrouwen? Hij had het ministerschap aan zich voorbij moeten laten gaan om zijn geloofwaardigheid te behouden. Er waren genoeg partijgenoten met schone handen, die nauwelijks minder capabel konden zijn.
 3. Over 'roken' en meer in het algemeen 'hormese', de reactie van individuen op inname of blootstelling aan stoffen, verwijs ik naar: Roken.
 4. In het nieuws in februari 2008.
 5. Over onze deelname aan de Afghaanse oorlog verwijs ik naar: ### (Komt nog.)
 6. Over het onderwijs is zoveel geschreven, dat ik daarover zwijg. Ik onderschrijf hetgeen de Vereniging BON er over ter tafel brengt. BON
  Zie ook het rapport Dijsselbloem' van een parlementair onderzoek, uitgebracht aan de Tweede Kamer, februari 2008: Rapport Commissie Dijsselbloem.
 7. Dit is de praktijk nu de overheid niet meer zelf verantwoordelijk is voor het schoolbestuur. Zij kan alleen nog gebruik maken van het bekostigingsinstrument en zij kan boetes opleggen. Het is dan aan het schoolbestuur om te handelen, is de redenering.
 8. Zie mijn bijdrage over het proces tegen de onschuldig veroordeelde verpleegster Lucia de Berk: Onrecht, Lucia de Berk moet vrij.
  En ook: Rechtsonzekerheid, waarin ik fouten in de rechtsgang aangeef en argumenteer waarom juristen gevaarlijker zijn dan terroristen.
 9. Over de behandeling van de prostitutiebranche verwijs ik naar: ### (Komt nog.)
 10. Samen met een aantal collega's bracht ik een advies uit aan het Kon. Instituut voor Ingenieurs, KIvI NIRIA over de 'Zeggenschap in Bedrijven', waarin wij op maatregelen aandringen tegen de schadelijke vormen van bedrijfsovernames:
  Zeggenschap in bedrijven